De DNA-aanpak: snel naar de juiste keuzesWelke rol speelt ICT in uw onderwijs en welke ambities heeft u op dit gebied? Heldere antwoorden op dit soort vragen zijn onmisbaar om verantwoorde keuzes te kunnen maken. Daarom ontwikkelde Heutink ICT het DNA-model: een inmiddels bewezen succesvol middel om de ICT-identiteit van scholen in beeld te brengen. Het DNA-model is onderdeel van een doordachte totaalaanpak. Maar het mooie is dat u het model ook heel snel zijn werk kunt laten doen, door te kiezen voor de ‘korte route’.
Essentiële factoren

Per school geven we antwoord op een aantal essentiële vragen:

 • Wat is het didactisch/organisatorisch profiel van de school?
 • Hoe belangrijk is de rol van ICT in het onderwijs?
 • Hoeveel ICT-kennis is er binnen de school beschikbaar?
 • Met welke ICT-infrastructuur wordt er gewerkt?
 • Welke onderwijskundige software en andere content wordt er gebruikt?
 • Wat is het ICT-ambitieniveau van de school?Degelijk, Nieuwsgierig of Avontuurlijk?

De antwoorden op de genoemde vragen stellen ons in staat een school op ICT-gebied te classificeren als ‘D’ (Degelijk), ‘N’ (Nieuwsgierig) of ‘A’ (Avontuurlijk). Deze classificaties vormen overigens beslist geen waardeoordeel over de kwaliteit van het onderwijs. Ze maken alleen duidelijk hoe en in welke mate een school ICT inzet. 

Onderdeel van een totaalaanpak

De classificatie volgens het DNA-model is onderdeel van een totaalaanpak waarin Heutink ICT u over de volle breedte terzijde staat met Advies & Begeleiding. Als educatief partner helpen wij u bij het bepalen en uitvoeren van een passend ICT-beleid, van bestuurs- tot schoolniveau.De korte route

De korte route kost uw team maar zo’n 2,5 uur en resulteert in een handzaam rapport met concrete adviezen en actiepunten. Op basis van dit rapport kunt u direct doorschakelen, als u wilt uiteraard met ondersteuning van de onderwijsconsulent van Heutink ICT. De korte route bestaat uit drie onderdelen:

 1. Ambitiegesprek
  Onze onderwijsconsulent houdt een intakegesprek met de directie en de ICT-coördinator/werkgroep.
 2. Teambijeenkomst
  Een inspirerende sessie waarbij we ook de visie op ICT en de ICT-bekwaamheid in kaart brengen.
 3. Waardeergesprek
  Hoe vertalen we visie naar doelstellingen en brengen we de ICT-bekwaamheid op het gewenste peil?

Mogelijke uitbreidingen na de korte route

Als u wilt, kunt u na afronding van de korte route gebruikmaken van een aantal aanvullende diensten.

 • Uitwerking met het team
 • Het maken van een plan van aanpak
 • Ondersteuning van de uitvoering

Meer informatie

Wilt u direct aan de slag met de DNA-aanpak of bent u benieuwd wat deze aanpak in een breder (onderwijskundig) perspectief kan betekenen voor uw school? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een van onze onderwijsconsulenten.

 Neem contact op