Post HBO opleiding voor ICT-coaches

In het primair onderwijs van vandaag is een prominente rol weggelegd voor ICT-coördinatoren en iCoaches. Zij zijn met hun ondersteunende en adviserende functie in hoge mate verantwoordelijk voor het rendement van ICT op hun school of scholen. De post HBO opleiding ICT-coaches is een officieel geaccrediteerde opleiding en is erop gericht ICT vanuit de onderwijskundige visie van de school optimaal te integreren in de dagelijkse lespraktijk.


Onderwijsinhoudelijke competenties

De post HBO opleiding ICT-coaches neemt één jaar in beslag en is geschikt voor zowel beginnende als gevorderde ICT’ers. Tijdens de opleiding wordt gefocust op het ontwikkelen en vergroten van de onderwijsinhoudelijke competenties van de ICT-coördinator. De deelnemer kan na afronding een diploma toevoegen aan zijn of haar bekwaamheidsdossier en in aanmerking komen voor de LB-functiewaardering. Tijdens de opleiding ICT-coach worden de volgende thema's behandeld:

 • De rol van de ICT-coördinator
 • Visie en beleid op leren met ICT
 • Kennis over ICT opdoen, delen en beheren
 • Project- en verandermanagement
 • Lesmaterialen en innovatief ICT-gebruik
 • Borgen van ontwikkelingen

De aanmelding voor de opleidingsgroepen van het cursusjaar 2018-2019 is gesloten. U kunt zich vanaf januari 2019 aanmelden voor de opleiding die in september 2019 van start gaat. Als u informatie wilt ontvangen over de Post-HBO opleiding, kunt u een mailtje sturen naar h.heurter@heutink-ict.nl.

Studiebelasting

De opleiding duurt één jaar en er zijn tien bijeenkomsten. De totale studiebelasting is 212 uur, waarvan 40 contacturen.

Kosten

De kosten van de opleiding bedragen € 2.250,- BTW vrij.

Voor verdere verdieping/verbreding kun je de post HBO opleiding ICT-coach nog aanvullen met enkele aanvullende routes.

Mediawijsheidroute

Kinderen groeien op in een wereld waarin moderne media overal aanwezig zijn en waarmee ze doorlopend in aanraking komen en mee bezig zijn. Ze groeien ermee op en voor hen is de wereld van media net zo echt als de fysieke wereld om hen heen. Ze kunnen niet zonder, en willen niet zonder. De wereld van de media biedt ongelooflijk veel mogelijkheden, maar kan ook bedreigend zijn. Daarom moeten kinderen leren op een goede manier met de moderne media om te gaan.

Tijdens de bijeenkomsten maken de deelnemers kennis met diverse aspecten van mediawijsheid, belicht vanuit verschillende standpunten. Ze leren hoe ze hun leerlingen mediawijs kunnen maken, maar ook het gebruik van media in het lesprogramma komt uitgebreid aan de orde. Aan het eind van deze route hebben de deelnemers een schat aan informatie tot zich genomen en zijn ze in staat om het onderwerp mediawijsheid op hun school aan de orde te stellen en hun collega’s deskundig te adviseren en te begeleiden.

 • Prijs
  Post HBO opleiding + Mediawijsheidsroute kost € 2.600,- BTW vrij, inclusief het studiemateriaal.
 • Duur
  Post HBO opleiding (1 jaar) + twee bijeenkomsten.
 • Locatie
  De Mediawijsheidsroute kan plaatsvinden in Hengelo of op locatie.

Tabletroute

Onderwijsvernieuwingen dienen de onderwijskundige ontwikkeling van de school te ondersteunen. Deze extra cursus richt zich op een duurzame onderwijsverbetering, waarbij de tablet een duidelijk meetbare opbrengst laat zien. Je krijgt uitgebreide informatie over de verschillende tablets en de mogelijkheden die ze bieden in het onderwijs. Daarnaast wissel je ervaringen uit met andere deelnemers. Naast de tien bijeenkomsten van de post-HBO-opleiding worden er vier extra bijeenkomsten georganiseerd.

 • Prijs
  Post HBO Opleiding + Tabletroute kost € 2.945,- BTW vrij, inclusief het studiemateriaal.
 • Duur
  Post HBO Opleiding (1 jaar) + vier bijeenkomsten.
 • Locatie
  Post HBO Opleiding + Tabletroute kan plaatsvinden in Hengelo of op locatie.

Coachingroute

Aan het begin van de Netwijs Opleiding werk je samen met jouw team ‘de visie op leren met ICT’ uit en kies je onderwijskundige doelstellingen die je wilt bereiken. Heb je behoefte aan begeleiding op de werkvloer of is er tijdens een ICT-vergadering ondersteuning gewenst door een adviseur? Met de Post HBO Opleiding + Coachingsroute is dit mogelijk.

 • Prijs
  Post HBO Opleiding + Coachingsroute kost € 3.250,- BTW vrij, inclusief het studiemateriaal.
 • Duur
  Post HBO Opleiding (1 jaar) + twee bijeenkomsten.
 • Locatie
  De coachingsmomenten vinden plaats bij jou op locatie.

Zorgroute

ICT heeft meerwaarde voor de zorg die je jouw leerlingen wilt bieden. Met de extra module Zorgroute aan de Post-HBO Netwijs Opleiding ga je ICT inzetten binnen de zorgstructuur van de school. Tijdens de modules Zorg en ICT en Begaafden en ICT werk je nauw samen met de Intern Begeleider.

Zorg en ICT

De inzet van digitale leer- en hulpmiddelen kan een grote meerwaarde hebben voor de zorg voor uw leerlingen. Maar hoe zorg je ervoor dat remediërende software structureel wordt ingezet binnen de groepen? Dan is het van belang dat de ICT-coördinator en Intern Begeleider samen aan de slag gaan met onze module Zorg en ICT. Aan het eind van deze bijeenkomst heb je doelen gesteld en een bijbehorend verbeterplan gemaakt. Je hebt dus iets concreets in handen waarmee je op school direct verder kan, zodat je Zorg en ICT elkaar kan laten ontmoeten en versterken.

Begaafden en ICT

Wil je als school ICT structureel inzetten om de zorg aan begaafde leerlingen te versterken? Waarbij er veel aandacht is voor het proces en de onderlinge communicatie. Dan is het van belang dat de ICT-coördinator en Intern Begeleider samen aan de slag gaan tijdens de bijeenkomst Begaafden en ICT. Aan het eind van deze bijeenkomst heb je kennis gemaakt met inspirerende ideeën die geschikt zijn voor uitdagend onderwijs aan begaafde leerlingen. Alle ideeën worden met alle deelnemers gedeeld zodat je met een schat aan concreet materiaal de dag afsluit, zodat je een doorgaande lijn voor begaafdenonderwijs creëert.

 • Prijs
  Post HBO Opleiding + twee extra bijeenkomsten € 2.950,- BTW vrij, inclusief het studiemateriaal.
 • Duur
  Post HBO Opleiding (1 jaar) + twee dagdelen Zorg en ICT en Begaafden en ICT.
 • Locatie
  De bijeenkomsten Zorg en ICT en Begaafden en ICT worden jaarlijks op verschillende data en locaties georganiseerd, de opleidingscoördinator zal jou hierover informeren.
Heutink ICT is onderdeel van de Odin Groep