Home - Actueel - Blogs - Een middag met Bastiaan
Deel deze pagina:
Delen:

Een middag met Bastiaan

ICT-coördinatoren hebben het steeds drukker met hun onderwijstaken. Daardoor houden ze minder tijd over om op een goede manier uitvoering te geven aan het ICT-beleid van hun school of bestuur. Geen wonder dat besturen ons steeds vaker vragen om specialisten die dat op tijdelijke basis kunnen invullen. Inmiddels zijn er al heel wat scholen waar onze onderwijsconsulenten op detacheringsbasis fungeren als bovenschools ICT-coördinator.

Maar hoe werkt dat in de praktijk? Daar was ik als marketingman wel benieuwd naar. Per slot van rekening gaat het om een vorm van dienstverlening die wij als Heutink ICT nog veel breder in de markt kunnen zetten dan we nu al doen. Voor scholen is het een mooie manier om hun ICT’ers te helpen de overgang te maken van een technische naar een meer onderwijsinhoudelijke invulling van hun rol. Al met al voor mij genoeg redenen om een middagje mee te gaan met onze onderwijsconsulent Bastiaan Kooij. Hij wordt sinds enige tijd door een stichting met negen scholen voor een aantal uren per week ingehuurd als begeleider van het ICT-team.

Vernieuwing aanjagen

De sessie waarbij ik mocht aanschuiven, was een vergadering met alle ICT-coördinatoren van de diverse scholen. Onderweg vroeg ik Bastiaan waarom het bestuur hem eigenlijk had ingeschakeld. “Ze hadden iemand nodig voor de uitvoering van het bovenschoolse ICT-beleidsplan. Daar kwamen ze met eigen mensen onvoldoende aan toe. Ze willen continuïteit, iemand die de vernieuwing voortdurend aanjaagt, zodat het plan geen papieren tijger wordt.”

Zinvol investeren

Bastiaan legde uit dat hij scholen helpt de inzet van ICT naar een hoger plan te brengen. “Een belangrijk deel van mijn opdracht is de directeuren van de scholen te helpen zinvol te investeren in ICT. Dat doe ik niet alleen met mijn eigen kennis, maar ook door allerlei verbindingen te leggen. Als Heutink ICT hebben we veel kennis in huis, plus een enorm netwerk van leveranciers, educatieve uitgevers en dat soort partijen. Door iemand als mij in te huren als bovenschools ICT’er, krijgt een schoolbestuur dat er allemaal zomaar bij. Wat natuurlijk ook meetelt is dat ze geen FTE hoeven aan te nemen, met alle verplichtingen die daar weer bij komen kijken.”

Een greep uit de onderwerpen

Als onderdeel van zijn opdracht heeft Bastiaan eerst aan de hand van mini-DNA-scans het bovenschoolse ICT-beleidsplan vertaald naar sub-plannen per school. De vergadering die ik mocht bijwonen was een plenaire kwartaalsessie waarin de ICT’ers rapporteerden hoe hun scholen ervoor stonden in relatie tot het plan. Er was ook ruimte om lopende zaken en wensen te bespreken en vooruit te blikken op nieuwe ontwikkelingen. Ik stond er af en toe van te kijken hoeveel verschillende praktische kwesties er die middag ter tafel kwamen. Hier volgt een kleine greep uit de ‘notulen’ die ik voor mezelf heb bijgehouden.

  • Wij kunnen op onze school voor 5 maanden een ICT-stagiair van het ROC krijgen. Moeten we dat doen of niet? Zo ja, wie gaat hem dan begeleiden? 
  • Wij zijn gaan werken met de digitale versie van Wereld in getallen, met Chromebooks. Dat bevalt heel goed. Toch zou de inzet van de Chromebooks over de hele linie nog beter kunnen, vooral ’s ochtends. Hoe pakken we dat aan?  
  • Hoe kunnen we onze leerkrachten beter instrueren over security? 
  • Hoe leren we onze leerlingen zuinig te zijn op hun notebooks en Chromebooks?
  • We willen een werkgroep oprichten die leerkrachten gaat helpen verwerkingssoftware op de juiste manier in te zetten. Waar moeten we op letten? 
  • Klassenmanagement en ICT: hoe doen we dat? Elke dag een groep? Het blijkt dat bij tijdgebrek of onrust binnen een school ICT als eerste wordt weggestreept. Hoe voorkomen we dat? 
  • Bastiaans Heutink-collega Ralph van der Stroom heeft bij ons op school afgelopen donderdag een sessie Programmeren gehouden voor groep 8. De leerkracht kon meekijken en iedereen was enthousiast. Kunnen we dit structureel gaan doen? 
  • Hoe maken we onze collega’s/leerkrachten meer verantwoordelijk voor de uitvoering van ICT-beleid? We mogen best iets van hen verwachten; we vinden tenslotte ook dat onze leerlingen allerlei 21st Century Skills moeten hebben.

Van alle markten thuis

U ziet het: een veelheid aan onderwerpen op allerlei niveaus, en er kwam die middag nog veel meer aan de orde. Wat mij vooral trof, is dat al die ICT-coördinatoren op de scholen het niet makkelijk hebben. Er bleken zelfs scholen te zijn waar de rol van de ICT’er feitelijk is vervallen, puur vanwege tijdgebrek. Dat de ICT’ers in kwestie toch aanschuiven bij dit soort meetings, zegt veel over hun goede wil en betrokkenheid. Bastiaan leidde de bespreking in goede banen, gaf waar mogelijk heldere antwoorden op vragen en deed concrete suggesties voor oplossingen. Maar misschien wel het meest tekenend voor de veelzijdigheid en flexibiliteit die elke dag van Bastiaan wordt gevraagd, was wat er gebeurde toen de vergadering nog maar een paar minuten bezig was. Op dat moment brak de directeur van de school waar we zaten in met een dringend verzoek: “Kan ik je even lenen, Bastiaan? Ik wil een webinar doen maar Adobe Flash Player werkt niet...”

Blijfup-to-date

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws en acties

*