Home - Actueel - Blogs - 3 do’s en don’ts bij adoptie van Chromebooks
Deel deze pagina:
Delen:

3 do’s en don’ts bij adoptie van Chromebooks

In ons vorige blogbericht keken we naar de 3 do’s en don’ts bij een Chromebook-implementatie. Met een implementatie alleen ben je er echter nog niet; het feit dat de Chromebooks in gebruik zijn wil nog niet zeggen dat deze weloverwogen worden ingezet en dat didactische mogelijkheden volledig benut worden. Dit proces, adoptie, wordt vaak over het hoofd gezien. Genoeg reden dus om op basis van onze ervaringen binnen scholen en besturen 3 belangrijke do’s en don’ts te delen zodat je niets vergeet en niemand overslaat.

DON'T: Een oud curriculum op nieuwe technologie

Het digitaliseren van een werkblad, leerlingen in een digitale lesmethode laten werken of het inzetten van digitale quizzen zijn voor de hand liggende voorbeelden van digitalisering, maar deze gaan eerder uit van vervanging en dan van een echte transformatie. Scholen bieden vaak geen curriculum aan dat technologie integreert in het leerproces. Sterker nog, er heerst de verwachting dat leerkrachten dit zelf ontwikkelen.

Op de Prinses Julianaschool werken ze al een paar jaar met Chromebooks en G Suite for Education. Arco de Bonte, leerkracht en ICT-coördinator: “Denk na over eventuele meerwaarde van ICT voor het bereiken van je leerdoel. Verwacht je geen meerwaarde van de inzet van ICT, gebruik dan andere hulpmiddelen. Verwacht je wel meerwaarde, probeer het dan. Hierdoor ontdek je vaak mogelijkheden die je zonder ICT niet zou hebben en helpen deze ervaringen in het bepalen van de richting van de onderwijsontwikkeling op jouw school. Het mooie hierbij is dat de mogelijkheden die ontstaan vaak aansluiten bij een bestaand (liefst gedeeld) ideaalbeeld van onderwijs dat zonder de inzet van ICT echter niet of nauwelijks realiseerbaar was. Binnen elk onderwijsconcept is de meerwaarde van ICT op deze manier te benutten!”

Zoals Arco beaamt haal je met Chromebooks niet alleen digitale lesinhoud in huis via de uitgeverijen, maar biedt Google met G Suite for Education ook een enorme gereedschapskist met tools om digitaal samen te werken en te communiceren.

DO: Hou de vaart erin

Wat je in het onderwijs veel ziet, is dat het grootste deel van het werk zich afspeelt in de klas. Even snel bij een collega binnenlopen om te kijken hoe deze ICT in de klas gebruikt gebeurt daardoor minder snel. Om die reden kan het helpen om ICT op een andere manier onder de aandacht te houden, bijvoorbeeld door het gebruik van ICT in de klas een vast punt van de teamvergadering te maken. Vraag bijvoorbeeld aan je leerkrachten wie er voor de volgende vergadering een ‘good practice’ heeft en laat deze delen waarom dit wel of juist niet werkte.

Marije Hoek-Kemna, docent bij ROC van Twente, hield het op een andere manier onder de aandacht. “Op een normale werkdag heb je bijna geen tijd om eens met je collega’s van gedachten te wisselen over ICT in de klas, terwijl ik wist dat daar wel behoefte aan was. Toen dacht ik: experimentje. Ik heb een Tea Time Tips georganiseerd, waarbij ik voor de thee en koekjes zorg en het gespreksthema ICT is. Daar werd zoveel gedeeld dat we dat nu maandelijks doen en de groep groeit.”

Kijk dus op welke manier je ICT op een informele manier bespreekbaar kunt maken binnen je school. Bij deze ene school zal dat het beste tot zijn recht komen tijdens een vergadering of teamuitje, bij de andere school wanneer er wat lekkers klaar staat.

DON'T: Chromebooks uitleveren voordat leerkrachten helemaal bij zijn

Je kunt niet van leerkrachten verwachten dat ze direct zelf invullen wat ze met Chromebooks in de klas moeten, net zomin als dat je van leerkrachten mag verwachten dat ze blindelings aan de slag gaan met een nieuwe lesmethode. Zonder voorbereiding of scholing is de kans groot dat het gebruik van Chromebooks oppervlakkig blijft en duurt het langer voordat leerkrachten de Chromebook zullen inzetten als gereedschap in plaats van als digitaal werkboek.

Ronald Nagtegaal, directeur van De Kerckeboschschool in Zeist heeft hierin gebruik gemaakt van begeleiding vanuit Heutink ICT. “Met de tools van Google kun je erg veel doen, maar dat wil niet zeggen dat dit vanzelf gebeurt. Als organisatie moet je investeren in kennis over het gebruik van Google. De kracht van Chromebooks is immers het grootst als je helemaal overgaat op het ecosysteem van Google, dus ook het gebruik van Google Drive, Mail en Agenda.”

Als je bekend bent met de ‘adoption life cycle’, dan zul je waarschijnlijk de innovators en early adopters binnen je school of stichting herkennen door hun enthousiasme, nieuwe ideeën en positief-kritische houding tegenover nieuwe technologie. Deze mensen zijn erg belangrijk in de adoptie, vooral op langere termijn, dus stel deze ook in staat hun ervaringen te delen en collega’s te ondersteunen.

Aan de slag

Zo, genoeg stof om over na te denken. Het belangrijkste woord uit deze blog is ‘aandacht’; adoptie gaat niet vanzelf, dus hou het thema op de agenda, organiseer professionaliseringsactiviteiten en faciliteer de voorhoede. Lees bijvoorbeeld meer over onze Heutink ICT Google Bootcamps waarin leerkrachten en ICT-ers alles leren om Google-gecertificeerd docent te worden.

Wil je als school naast een succesvolle implementatie ook daadwerkelijke adoptie bewerkstelligen, dan kunnen onze onderwijsconsulenten en Google Certified Trainers & Innovators je school hierin ondersteunen. Dit kan in elke rol die je op dat moment nodig hebt, of het nou een trainer, inspirator, coach, verbinder, vernieuwer of troubleshooter is.

Nieuwsgierig? Neem vrijblijvend contact met me op: s.terpstra@heutink-ict.nl.


Sebastiaan Terpstra

Sebastiaan heeft ruim 12 jaar ervaring in het onderwijs, zowel in de onderbouw van het VO als in het MBO. Ooit begonnen als docent Engels en Nederlands heeft hij via de lerarenbeurs de opleiding Communicatie & Multimedia Design gevolgd en heeft hij zich gespecialiseerd op het snijvlak tussen onderwijs en ICT. Vanuit Heutink ICT begeleidt hij scholen bij de implementatie van ICT in de klas, waarin hij zich als Google Certified Innovator specialiseert in het begeleiden van onderwijsinnovatie met Chromebooks en G Suite for Education.

Blijfup-to-date

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws en acties

*