Home - Actueel - Blogs - Hoe werkt de DNA-methode in de praktijk?
Deel deze pagina:
Delen:

Hoe werkt de DNA-methode in de praktijk?

In mijn voorgaande twee blogs heb ik aandacht besteed aan de DNA-aanpak van Heutink ICT: wat behelst onze methode en hoe kan het onderwijs daar beter van worden? Deze keer wil ik een concreet voorbeeld beschrijven van hoe de DNA-methode in de praktijk werkt. Ik heb gekozen voor een traject dat momenteel in volle gang is bij OBS De Vuurtoren in Lelystad.

De Vuurtoren telt ongeveer 165 leerlingen. De school staat in een multiculturele wijk en veel leerlingen zijn meertalig. Mede daarom wordt er veel aandacht besteed aan taal, spelling en lezen. Daarnaast participeert de school heel actief in diverse maatschappelijke initiatieven.

Investeren in visie

In het voorjaar van 2018 kondigde onderwijsminister Arie Slob aan dat er geld vrijgemaakt zou worden om de werkdruk te verlagen. Scholen mogen zelf bepalen hoe ze daar invulling aan geven. Sommige kiezen voor een vakleerkracht, kleinere klassen of de aanschaf van een aantal laptops. Maar de directeur van De Vuurtoren, Yvonne Verver, wilde het anders aanpakken. Zij wilde investeren in een visie op onderwijs en ICT die echt past bij haar school. Daarbij wilde ze haar ICT-coördinator niet te veel belasten en tegelijkertijd het team meenemen en betrekken in het proces.

De eerste stappen

In 2018 hebben we net voor de zomervakantie de eerste stappen in het DNA-traject gezet: het missie/visiegesprek met de werkgroep (directeur en ICT’er), gevolgd door de teampresentatie en het invullen van de vragenlijsten. Na de zomervakantie hielden we een bijeenkomst om de resultaten terug te koppelen naar de werkgroep én het team. Dat laatste is cruciaal, want zo blijft het team betrokken bij het proces. Iets belangrijks wat ik uit de eerste gesprekken heb meegenomen: wat De Vuurtoren met ICT gaat doen, moet ondersteunend zijn aan de doelen die de school met kinderen wil behalen. Daarnaast moet het gedragen worden door het team. De leerkrachten moeten erachter staan, erin geloven en er het nut van inzien.

Speerpunten vanuit de DNA-scan

De kinderen van De Vuurtoren komen niet altijd vanzelf met ICT in aanraking. De school ziet het daarom als taak deze kinderen toe te rusten met 21e-eeuwse vaardigheden. Maar als ICT wordt ingezet, mag dat niet voor een extra belasting zorgen. Bovendien moet het structureel gebeuren en met een duidelijk doel. Uit de DNA-scan kwam een aantal speerpunten naar voren voor zowel de korte als de langere termijn.

  • Korte termijn

    Het werken met de beschikbare oefensoftware behoeft extra aandacht. Dit middel wordt nog niet optimaal ingezet, terwijl je met goede software een persoonlijk leeraanbod kunt verzorgen. Daarnaast wordt er te weinig met de resultaten uit oefensoftware gedaan. Wat daarbij niet helpt, is het feit dat er maar weinig leerlingdevices beschikbaar zijn. Een ander speerpunt betreft het opzetten van een ict-leerlijn voor basisvaardigheden. Vanwege het verschil in uitgangsituatie bij de leerlingen is het van belang om kinderen met een bepaalde set ict-basisvaardigheden van klas naar klas te laten gaan.

  • Lange termijn

    De Vuurtoren wil meer aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen door de wereld-oriënterende vakken geïntegreerd aan te bieden. Daarnaast wil men gaan werken met een portfolio om met de leerlingen te kunnen reflecteren en hun eigen leren meer zichtbaar te maken. Zo’n portfolio is ook inzetbaar bij het waarderen van bijvoorbeeld vaardigheden, talenten en werkhouding.

En nu het vervolg

Met enkele van de genoemde speerpunten is het team zelfstandig aan de slag gegaan. Andere speerpunten moesten nog even in de koelkast blijven omdat het team tegelijkertijd een professionaliseringstraject volgde. Het werkdrukgeld-budget voor het schooljaar 19-20 zou wellicht geïnvesteerd kunnen worden in de realisatie van andere speerpunten.

Leuk nieuws

In maart 2019 kwam er leuk nieuws: De Vuurtoren kan investeren in devices voor de leerlingen. Aan de hand van het DNA-model is gekozen voor een aantal flexibele devices. Genoeg om één groep tegelijk te laten werken en om er altijd vijf per groep te kunnen gebruiken. Bij het inzetten van deze devices in de klas zou een onderwijsconsulent nog kunnen ondersteunen. Een online leeromgeving om in te werken is er al: dat doen de kinderen in MOO. Inmiddels hebben we afgesproken dat ik in ieder geval de portfoliowerkgroep ga helpen bij het onderzoeken van de mogelijkheden van een digitaal portfolio en rapport in één, passend bij De Vuurtoren. Dit project start na de komende zomervakantie. Al met al zie ik dit hele DNA-traject als een mooi voorbeeld van hoe Heutink ICT voor scholen een waardevolle kennispartner kan zijn.

“Fijn om niet alleen, maar met de kennis en het inzicht van deskundigen, een juiste stap in de wereld van ICT te hebben kunnen zetten, die ons helpt het motto van De Vuurtoren, ‘leren voor nu en later’, ook digitaal waar te maken.”
Yvonne Verver, directeur OBS De Vuurtoren

Meer weten?

Wil jij op jouw school ICT ook inzetten op een manier die past bij jullie visie op onderwijs? Wil je onderbouwde keuzes maken in wat je wel en niet doet, met maximale betrokkenheid van het team? Dan is onze DNA-aanpak misschien wel de beste start. Ik kom er graag eens over praten. Stuur me een mailtje (l.harmsen@heutink-ict.nl) om een afspraak te maken. Voor meer informatie kun je ook altijd bellen met onze servicedesk.


Lisa Harmsen

Lisa Harmsen is na het behalen van haar masterdiploma aan de Universiteit Utrecht in 2016 begonnen als onderwijsconsulent bij Heutink ICT. Zij verzorgt onder andere trainingen rondom Office 365 en MOO. Daarnaast waarborgt zij de kwaliteit van verschillende meetinstrumenten en zorgt zij bij de ontwikkeling van nieuwe producten voor een wetenschappelijke onderbouwing.

Blijfup-to-date

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws en acties

*