Home - Actueel - Blogs - 5 do’s en 5 don'ts voor jouw ICT-beleidsplan
Deel deze pagina:
Delen:

5 do’s en 5 don'ts voor jouw ICT-beleidsplan

Iedere moderne basisschool heeft een visie op de rol die ICT zou moeten spelen in het onderwijs. Meestal is het aan de ICT-coördinator om die visie te vertalen naar een plan voor de praktijk. Dat ICT-beleidsplan voor het basisonderwijs moet in ieder geval antwoord geven op de volgende vragen:

  • Wat doen we op dit moment en waarom doen we dat?
  • Wat willen we gaan doen en waarom willen we dat?
  • Hoe gaan we het doen en wat hebben we daarvoor nodig?

Uit ervaring weten we dat veel ICT’ers het best lastig vinden om zo’n ICT-plan op papier te krijgen. Geldt dat ook voor jou? Dan kun je misschien inspiratie putten uit de volgende do’s en don’ts die we voor je op een rijtje hebben gezet.

DO

1. Maak beleid voor de kortere termijn

Zet in op de dingen waarvan je nu zeker weet dat je ze nodig hebt. Je weet niet hoe de wereld er over 5 jaar uitziet.

2. Geef je collega’s de ruimte

Als de leerkrachten op jouw school het gevoel hebben dat er te veel van boven wordt opgelegd, verklein je de kans dat je beleid slaagt.

3. Stem je ICT-beleid af op de beschikbare ICT-vaardigheden

Zorg dat je ICT-beleid haalbaar is voor de meerderheid van de leerkrachten en leerlingen. Een te hoog ambitieniveau leidt tot teleurstellingen.

Lees ook: 10 tips om tijd vrij te maken voor ICT

4. Maak gebruik van de ICT-kennis van leerlingen en leerkrachten

Neem in je plan ook kennismanagement op. Door op een gerichte manier je eigen kennis te delen en andermans kennis te benutten kun je uiteindelijk veel tijd besparen.

5. Durf met ICT te differentiëren in de klas

Niet elke leerling is een geboren whizzkid. Neem in je plan mee dat je ook het ontwikkelen van ICT-vaardigheden gedifferentieerd kunt aanpakken.


DON'T

1. Maak van ICT geen apart vak

De lestijd op school is te schaars om uren te besteden aan aparte ICT-lessen. Kies daarom voor een benadering waarbij je ICT integreert in de bestaande vakken.

2. Benader ICT niet als een educatief wondermiddel

Ga er in je plan niet zomaar van uit dat het gebruik van ICT in je onderwijs zal leiden tot betere leerresultaten.

3. Maak ICT niet afhankelijk van één persoon

De tijd van die ene enthousiaste ICT-hobbyist op school ligt achter ons. Zorg ervoor (bijvoorbeeld door middel van scholing) dat er meer collega’s zijn met kennis van zaken.

4. Zorg dat je als school niet afhankelijk wordt van ICT

Houd de waarde van tijdloze pedagogisch/didactische vaardigheden in ere. Ook als het device of digibord niet werkt, kan een goede leerkracht nog altijd prima lesgeven.

5. Doe niet aan ad-hoc-beleid

Neem in je plan op dat er bijvoorbeeld niet zomaar nieuwe gadgets worden aangeschaft omdat ze op dat moment helemaal ‘hot & happening’ zijn.

Interessant onderwerp?

Download onze whitepaper waarin we de bovenstaande 5 do's en don'ts nader toelichten. Je vindt in de whitepaper ook een template met globale richtlijnen voor de opbouw van jouw ICT-beleidsplan. En heb je behoefte aan persoonlijk advies en/of begeleiding bij het opstellen van je plan? Wij helpen je graag. 


Wim van der Veen

Wim van der Veen is na het behalen van zijn PABO-diploma aan Hogeschool Windesheim direct als leerkracht en ICT’er aan de slag gegaan. In 10 jaar tijd heeft hij zich verder ontwikkeld tot schoolleider en bovenschoolse ICT-coördinator. Sinds zijn overstap naar Heutink ICT in 2018 houdt Wim zich bezig met visieontwikkeling bij scholen en besturen, coaching van ICT’ers en het geven van verschillende soorten trainingen. Ook is hij bij verschillende besturen betrokken als ICT-regisseur.

Blijfup-to-date

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws en acties

*