Veel verschillende (interactieve) sessies

Iedere bezoeker kan op de Heutink ICT Dag deelnemen aan diverse kennissessies op het gebied van visie, content en organisatie. Van portfolioleren met Microsoft OneNote, tot Google Bootcamps en van alle in & outs van Momento tot de GDPR-wetgeving. Of je nu bovenschools bestuurder, schooldirecteur, ICT-coördinator of leerkracht bent, voor iedereen is er een passend programma samen te stellen!

Ja, ik schrijf me inVisie op leren


Personaliseren van leren

Anne Marieke van Loon

Dr. Anne-Marieke van Loon

Associate lector bij het Lectoraat Leren met ICT van de HAN-faculteit Educatie

Na deze sessie kun je:

 • het proces om “maatwerk te realiseren” op gang brengen.
 • personaliseren van leren verder gestalte geven binnen je eigen school of bestuur.

Lees meer

Gepersonaliseerd leren is momenteel een veelbesproken thema binnen alle geledingen in het (primair) onderwijs. Spreken we dezelfde taal? Waar hebben we het dan precies over? Aan de hand van ons ontwikkelde model ‘personaliseren van leren’ neemt Dr. Anne Marieke van Loon jullie mee in de zoektocht. Naast theoretische achtergronden wordt er dieper ingegaan op het praktijkvoorbeeld van het iXperium in Nijmegen. Het iXperium Nijmegen is een samenwerkingsverband van de lerarenopleidingen, het Lectoraat Leren met ict van de HAN en het basisonderwijs met zes schoolbesturen PO en 113 scholen. In een interactieve sessie gaan we met elkaar in gesprek over het model en keuzes die je hierin maakt.

Voorwaarden bij gebruik digitale middelen

Nico Eigenhuis

Nico Eigenhuis

Partner bij Animaz

Na deze sessie krijg je:

 • een duidelijk beeld welke stappen je met jouw team kunt zetten om maximaal te kunnen profiteren van Momento.

Deze sessie wordt samen gegeven met Wouter Würdemann, Teamleider Advies & Begeleiding bij Heutink ICT.

Lees meer

Steeds meer scholen ontdekken de mogelijkheden van digitale leermiddelen waarbij gemak, overzicht en de mogelijkheid van het bieden van leerstof op maat, de voordelen zijn. Het gebruik van deze middelen doet een steeds groter beroep op de pedagogische en didactische kennis en kwaliteiten van de leerkracht. Dit wordt bij implementaties vaak over het hoofd gezien, waardoor de effectiviteit van deze middelen nogal eens tegenvalt. Tijdens deze kennissessie verkennen we samen de pedagogisch en didactische voorwaarden voor succesvol gebruik van digitale leermiddelen bij het vak rekenen-wiskunde.Hoe maak je leerlingen Mediawijs

Anthony van der Zande

Anthony van der Zande

Onderwijsconsulent Heutink ICT

Na deze sessie ben je geïnformeerd over:

 • over Mediawijsheid en hoe je dit succesvol integreert op jouw school.

Lees meer

Mediawijsheid is de verzameling competenties die je nodig hebt om actief, kritisch én bewust te kunnen deelnemen aan de mediasamenleving. Welke competenties zijn dat dan? En hoe zet je op jouw school mediawijsheid op de kaart? In deze sessie krijg je praktische handvatten mee om direct aan de slag te gaan op school. Veel scholen vragen zicht nog steeds af hoe zij mediawijsheid in hun onderwijs kunnen integreren. De vaardigheid van leraren speelt daar een grote rol bij. Het digitaal vaardig maken van leerlingen, vraagt om digitaal vaardige leraren.

Tijdens deze sessie staan onderstaande vragen centraal:

 • Wat is mediawijsheid?
 • Welke competenties zijn er nodig op leerkracht en leerling niveau?
 • Hoe mediawijs ben je zelf?
 • Hoe staat jouw team ervoor rondom de mediawijsheidscompetenties?
 • Wat doen we al aan mediawijsheid?
 • Hoe zet je een leerlijn mediawijsheid op?

Nu alvast meer weten over mediawijsheid? Neem contact met ons op of bekijk mediawijsheid.nl.

Data-analyse ter verbetering van jouw onderwijskwaliteit

Harmen Veldhuis

Harmen Veldhuis

Onderwijsadviseur Expertis Onderwijsadviseurs

Na deze sessie, weet je:

 • wat onder data verstaan moet worden.
 • hoe data effectief kan worden ingezet.
 • over wie en wat data iets vertelt.
 • dat goed datagebruik onlosmakelijk verbonden is met kwalitatief goed onderwijs.
 • wat praktische handvatten zijn inzake datagebruik.

Lees meer

In de afgelopen jaren is het onderwijs getuige geweest van verhoogde interesse in data-driven decision making (DDDM). DDDM in onderwijs verwijst naar lesgevenden, principes en beheerders die systematisch diverse soorten gegevens verzamelen en analyseren. Op grond van die analyses worden dan beslissingen genomen om het onderwijs aan leerlingen en van scholen te verbeteren. Maar wanneer en op welke manier kan data nu effectief worden ingezet? In deze sessie zal hierop ingegaan worden. Welke kansen liggen er? Maar ook: wat moet vooral niet worden gedaan?

Meer informatie over Harmen Veldenhuis, vind je hier.Doordacht digitaliseren, of niet! Over Momento en meer

Paul Gillijns

Paul Gillijns

Directeur uitgever basisonderwijs bij Malmberg

Na deze lezing weet je:

 • wat de plek is van Momento in het onderwijsleerproces.

Lees meer

Paul Gillijns (tevens Portefeuillehouder economische/juridische zaken bij branchevereniging GEU) stelt dat goed lesgeven niet kan zonder digitaliseren. In deze sessie probeert Paul Gillijns een bredere en diepere context te geven over dit onderwerp. Waar past digitalisering het beste in het onderwijsleerproces? Het tweede deel van de kennissessie zal gaan over Momento. Wat is het en wat kan het voor je doen in het onderwijs? En hoe past Momento in het onderwijsleerproces. Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen en/of van gedachten te wisselen.

Momento is een totaaloplossing van een overkoepelend dashboard, de beste educatieve content en snelle devices. Bezoek de website Momento.

Is jouw school klaar voor de nieuwe GDPR privacywetgeving?

Jeroen Renard

Jeroen Renard

Security Officer Odin Groep

Na deze sessie ben je als bestuurder/directeur, geïnformeerd over zaken die je moet regelen op privacy gebied, onder andere:

 • Verwerkersregister
 • Transparantie
 • Datalekken
 • Privacy
 • Impact Assessments
 • Toegangsrechten
 • Functionaris Gegevensbescherming

Lees meer

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe General Data Protection Regulation in. Deze wet is ontwikkeld omdat de Europese Unie een eenduidige en veilige Europese digitale omgeving wil creëren. Alle organisaties die werken met gevoelige data en persoonsgegevens verwerken krijgen te maken met de GDPR. Deze privacywetgeving brengt ook voor jouw organisatie veranderingen met zich mee. Veranderingen in procedures, processen, werkwijzen en zeker ook in denkwijzen.

Hoe het ook zij: je bent ermee aan de slag gegaan of je moet zo snel mogelijk zorgen voor een goed plan van aanpak en deze uitvoeren. Tijdens deze kennissessie krijgt je de handvatten aangereikt om binnen korte termijn de kernpunten uit de wet op jouw school te implementeren. Tevens is er gelegenheid om vragen te stellen aan onze security officer.

Wat zijn de consequenties van GDPR? Je leest het hierThematisch werken, hoe pak je dat aan?

Tracey Olde Rikkert

Tracey Olde Rikkert

Adviseur bij Expertis

Deze sessie wordt samen gegeven met Lisa Harmsen, Onderwijsconsulent bij Heutink ICT.

Na deze sessie heb je een eerlijk verhaal gehoord over thematisch onderwijs en heb je antwoord gekregen op de volgende vragen:

 • Wat is thematisch onderwijs en past dit bij onze school?
 • Theoretische onderbouwing, wat zegt de wetenschap?
 • Praktijk voorbeelden, hoe doen andere scholen dit?
 • Welke mogelijkheden zijn er om ICT te integreren
 • Valkuilen, waar moeten we rekening mee houden?

Lees meer

Het onderwijs in Nederland is voortdurend in beweging. Op dit moment zien we vragen ontstaan naar een andere manier van lesgeven, meer integratie van vakken, meer aandacht voor sociale vaardigheden van de leerlingen en een wens om professionele leergemeenschappen op te zetten. Daarbij zijn scholen in toenemende mate op zoek naar vernieuwende didactiek rondom wereldoriëntatie, 21e-eeuwse vaardigheden en een actieve leerhouding bij leerlingen. Het invoeren van thematisch onderwijs helpt scholen te voldoen aan deze wensen. Maar wat komt er allemaal bij kijken?Educatieve content


Digitaliseren in het onderwijs. Welke keuzes maak je?

Alfons ten Brummelhuis

Alfons ten Brummelhuis

Adviseur kennisrotonde en strategisch adviseur onderzoek bij Kennisnet

Na deze sessie weet je:

 • wat wel en wat niet werkt op het gebied van digitalisering en waarom.
 • welke overwegingen je moet maken binnen de digitalisering van het onderwijs.

Lees meer

De beschikbaarheid van digitale content neemt snel toe. Resultaten van onderzoek laten zien dat leerlingen bij gebruik van goed ontwikkelde content beter en sneller kunnen leren. Tegelijkertijd leidt meer gebruik van digitale content niet zonder meer tot betere prestaties. Meer is niet beter.

Deze sessie zet op een rij wat vanuit onderzoek bekend is over effectiviteit van digitaal leermateriaal. Kennis over wat wel en wat niet werkt helpt je bij toekomstige keuzes voor aanschaf en gebruik van digitaal leermateriaal.

Hoe ICT-gebruik tot meer effectieve leertijd gaat leiden

Jos Cöp

Jos Cöp

Onafhankelijk leer(middelen) specialist taal, lezen en ICT bij leertijd.nl

Na deze sessie ben je:

 • nog beter in staat om goed doordachte en beredeneerde keuzes te maken bij het gaan werken met nieuwe content oplossingen en systemen die het leren ondersteunen.

Lees meer

Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling en het leermiddelenaanbod nog meer. Zowel wetenschappers als praktijkdeskundigen zijn permanent bezig om vanuit hun perspectief te bepalen wat werkt en wat niet. Zeker ook als het gaat om de toegevoegde waarde van ICT. De goede ideeën die hieruit voortkomen, zijn een belangrijke eerste stap. Maar het verschil wordt gemaakt in de fasen erna. Daar monden ze uit in (didactische) aanpakken, organisatorische keuzes, aansprekende leeractiviteiten en passende leermiddelen. De kunst is om niet te blijven hangen in wollige visiediscussies, maar uit te gaan van waarneembaar effectief bestede leertijd. Uiteindelijk is dit het schaarse goed dat de belangrijkste voorspeller vormt van goede leerresultaten. Jos Cöp gaat in deze sessie verder in op de ontwikkelingen in de driehoek ICT, leertijd en effectieve leermiddelen. Leer hier meer over Leertijd.nlSchoolfolio, het digitaal portfolio

Judith Mulder

Judith Mulder

Cultuurcoach bij Kunstkade en medewerker bij Schoolfolio

Na deze sessie weet je:

 • hoe je Schoolfolio kunt inzetten en gebruiken.

Lees meer

Er werken al meer dan 50 scholen met Schoolfolio. Schoolfolio wordt door iedere school op een eigen manier ingezet. Wat past er bij jullie school? Wil je de meervoudige intelligentie in beeld brengen? De kunst en cultuur vakken in beeld brengen? De talenten van de kinderen zichtbaar maken, of zelfs het rapport vervangen? In deze sessie wordt er een praktijkvoorbeeld uitgelicht; hoe werkt een school met Schoolfolio, wat zijn de ervaringen uit de klas, hoe gaan kinderen ermee om en wat zijn de reacties van leerkrachten? Judith Mulder laat je graag zien hoe je Schoolfolio kunt inzetten en gebruiken.

Google Bootcamp: Google for Education in de praktijk

Sebastiaan Terpstra

Sebastiaan Terpstra

Onderwijsconsulent Heutink ICT

Deze sessie wordt samen gegeven met Wouter Stiekema, Onderwijsconsulent bij Heutink ICT.

Na deze sessie heb je ervaren:

 • hoe Google for Education door leerkrachten en leerlingen in verschillende fases van de les gebruikt wordt.

Lees meer

Tijdens deze hands-on interactieve sessie wordt een kort overzicht gegeven van Google for Education & Chromebooks, waarna leerlingen van groep 7 in groepjes aan de slag gaan met verschillende opdrachten (onderzoek, verwerken, portfolio bouwen, etc.). Tijdens deze sessie kun je meekijken hoe kinderen de tools van Google for Education gebruiken in een educatieve context. Hiermee krijg je een zo volledig mogelijk beeld van hoe Google for Education in de klas gebruikt kan worden om je onderwijs niet alleen uitdagender te maken, maar ook leuker!Starten met Programmeren in de klas

Ralph van der Stroom

Ralph van der Stroom

Onderwijsconsulent Heutink ICT

Na afloop van deze interactieve sessie weet je:

 • hoe je op eenvoudige wijze kunt starten met programmeersoftware en materialen.

Lees meer

Programmeren en Computational Thinking leert kinderen o.a. logisch denken en planmatig werken. Ook kunnen kinderen hun creativiteit kwijt in het bedenken van oplossingen. Volgens sommigen zou programmeren een verplicht vak moeten worden op de basisschool! In deze workshop gaat Ralph van der Stroom in op de praktische inzet van programmeersoftware en materialen. Ervaar welke mogelijkheden er zijn om te starten met Programmeren in de klas. In deze sessie moet je dus ook zelf aan de slag! Fouten maken mag, want dat kun je “debuggen”.

Ralph van der Stroom geeft o.a. praktijkgerichte training Programmeren. Hoe ziet zo’n training Programmeren eruit? Lees het hier.

Waarom Cybersecurity geen einde heeft maar wel een begin

Dave Maasland

Dave Maasland

Managing director ESET Nederland

Na deze sessie is:

 • je kennis over Cybercrime vergroot.

Lees meer

Dave Maasland (1990) is managing director bij ESET Nederland. Vanuit zijn vakgebied cybersecurity spreekt hij over de risico’s, maar vooral mogelijkheden die de digitale wereld biedt. Met zijn passie voor IT en technologie wil hij je enthousiasmeren en de angst door onwetendheid wegnemen. Maasland: “Wij willen mensen en bedrijven verder helpen en Nederland op deze manier steeds veiliger maken.”

Meer weten over Dave Maasland? Klik hierWelkom op het Momento Plein

Momentoplein

Momento experts

Malmberg, Noordhoff Uitgevers, ThiemeMeulenhoff, Zwijsen, Blink en schoolleverancier Heutink

Op het Momento Plein kun je:

 • al je vragen stellen over digitaliseren in het onderwijs aan de Momento partners.
 • zelf ervaren hoe Momento in de praktijk werkt.

Lees meer

De grote uitgeverijen Malmberg, Noordhoff Uitgevers, ThiemeMeulenhoff, Zwijsen, Blink en de schoolleveranciers hebben op initiatief van Heutink hun krachten gebundeld en presenteren: Momento. Momento bestaat uit de volgende onderdelen;

 • Een vakoverstijgend dashboard voor de leerkracht.
 • Vertrouwde educatieve content van topkwaliteit.
 • Keuze uit tablet of Chromebooks van verschillende merken.

Op het Momentoplein kun je aan diverse Momento experts allerlei specifieke vragen stellen over lesmethoden/educatieve content. Je kunt zelf ervaren hoe eenvoudig je aan de slag kunt met het Momento dashboard. Heb je nog twijfels over welk soort device je wilt inzetten, bijvoorbeeld met of zonder touchscreen? Je kunt diverse devices testen op het Momentoplein.

Het Momento dashboard krijgen alle leerkrachten in Nederland gratis vanaf 1 januari 2018.

Een onderwijsrobot die je breed kunt inzetten als leermiddel

Koen Hindriks

Koen V. Hindriks

CEO and Co-Founder Interactive Robotic

Na deze sessie weet je hoe:

 • je de onderwijsrobot breed kunt neerzetten.
 • je les activiteiten kunt ontwikkelen met de robotsindeklas.nl omgeving.

Lees meer

De onderwijsrobot is een leermiddel om leerlingen voor te bereiden op de digitalisering van de samenleving. De robots laat leerlingen nu al kennismaken met een toekomst waarin samenwerking met technologie een basisvereiste zal zijn in de meeste banen. Door interactie tussen robot en leerling leer je de technologie van morgen beter te begrijpen en ermee te werken. Met het platform van robotsindeklas.nl kun je bovendien zelf de robot programmeren, op een nieuwe manier rekenen of taal leren, of bijvoorbeeld een duo-presentatie geven samen met de robot op je smartboard. In deze sessie vertellen we je over de ervaringen van leerkrachten die al met de onderwijsrobot werken en hoe je de onderwijsrobot slim kunt inzetten als modern leermiddel. En je maakt kennis met de online omgeving om eenvoudig een lesactiviteit te maken en die met anderen te delen.


STEAM in de klas met LEGO Education

Jelle de Jong

Jelle de Jong

LEGO Education Academy Teacher Trainer, Heutink en Play Learn Change

Deze sessie wordt samen gegeven met Bert van de Werfhorst, LEGO Education Academy Teacher Trainer bij Heutink.

Na deze sessie:

 • heb je zelf ervaren hoe de hands-on aanpak van LEGO Education leerlingen inspireert.
 • heb je kennis gemaakt met vaardigheden in de context van STEAM (wetenschap en techniek).
 • weet je hoe je met materialen en een plan van aanpak STEAM in de klas kunt inzetten.

Lees meer

STEAM staat voor Science, Technology, Engineering en Math. Klinkt ingewikkeld, maar eigenlijk is het heel eenvoudig om die onderwerpen in de klas te presenteren. De materialen van LEGO Education helpen je daarbij. Ze bieden iedere leerling de kans om zelf vragen en problemen te onderzoeken en innovatieve oplossingen te ontwerpen op hun eigen tempo en niveau. De STEAM materialen van LEGO Education, zoals Duplo STEAM Park, WeDo 2.0 en Mindstorms EV3, laten leerlingen zelf aan de slag gaan, samenwerken, fouten maken, kritisch denken en hun eigen creativiteit gebruiken. Door de geboden context komen ook onderwerpen uit andere (zaak-)vakken aan bod. Kortom, je werkt aan meerdere kern- en leerdoelen, waarbij alle 21e eeuwse vaardigheden aan bod komen. En dat alles in geïntegreerde lessen, zodat het je zeker geen extra tijd kost.

Iedereen is welkom: je kunt in deze interactieve sessie leren met je hart, je hoofd en je handen!Organisatie


Office 365: portfolioleren met Microsoft OneNote

Bastiaan Kooij

Bastiaan Kooij

Onderwijsconsulent Heutink ICT

Deze sessie wordt samen gegeven met Lisa Harmsen, Onderwijsconsulent bij Heutink ICT.

Na deze sessie heb je ken je:

 • de basisprincipes van portfolioleren.
 • de basisfuncties van Microsoft OneNote gericht op het onderwijs.

Lees meer

Wist je dat je naast Outlook en documentopslag, er veel meer interessante onderdelen in Office 365 zitten? In deze sessie maak je kennis met de mogelijkheden van Microsoft OneNote. Je kunt o.a. aan de slag gaan met portfolioleren. De onderwijsconsulenten van Heutink ICT kijken naar portfolioleren vanuit de volgende vragen:

 • Waarom zou je aan de slag gaan met een portfolio?
 • Hoe kun je een portfolio maken in OneNote?
 • Wat heb je hiervoor nodig?

Wil je meer weten over de mogelijkheden van Microsoft OneNote in het onderwijs? Neem contact op met een van onze onderwijsconsulenten of kijk op Microsoft OneNote.

MOO is het hulpmiddel bij thematisch werken

Henk Heurter

Henk Heurter

Onderwijsconsulent Heutink ICT

Deze sessie wordt samen gegeven met Marloes de Vetten, Onderwijsconsulent bij Heutink ICT.

In deze sessie leer je: 

 • hoe je MOO in kunt zetten bij thematisch werken.

Lees meer

Veel scholen werken thematisch met wereldoriëntatie. Hierbij kan MOO prima ingezet worden: het verzamelen van bronnenmateriaal, het inzetten van online tools om tot een goede vraagstelling te komen, het maken van een werkstuk en een presentatie. En dat alles in één digitale leer- werkomgeving.

Wist je dat je met MOO je met slechts één inlog toegang geeft tot alle educatieve content? Meer weten over MOO? Check moo.nl.EDI: leerlingen hebben er recht op!

Jaap de Jonge

Jaap de Jonge

Senior adviseur Expertis

Na deze sessie weet je het volgende over Expliciete Directe Instructie:

 • uit welke onderdelen het EDI-model bestaat.
 • hoe je het model effectief kunt inzetten.
 • Hoe ICT het EDI-model versterkt

Lees meer

Na de vertaling van het boek ‘Explicit Direct Instruction (EDI)’ van John Hollingsworth en Silvia Ybarra door Marcel Schmeier (onderwijsadviseur taal en rekenen  bij Expertis Onderwijsadviseurs) heeft het model een grote vlucht genomen. Het is op dit moment dan ook de meest uitgewerkte en meest praktische versie van het directe instructiemodel. Jaap de Jonge vertelt je er in deze kennissessie meer over. En natuurlijk ook over de toepassing van ICT binnen dit model!

Het nieuwe beheren van devices op school

Sjoerd Welberg

Sjoerd Welberg

Accountmanager New Business Heutink ICT

Na deze sessie:

 • heb je tips & trucs ontvangen over efficiënt beheren van devices op school.
 • welke MDM software hoort bij welke hardware.
 • wat het grote verschil is tussen de klas.nu en MOO Beheer.

Deze sessie wordt samen gegeven met Marcel van der Veldt, Productspecialist MOO bij Heutink ICT.

Lees meer

Hoe beheer je al die moderne apparaten tegenwoordig op school? Vroeger gebeurde dit met een server en deed Heutink ICT dat met deklas.nu. Tegenwoordig kun je devices beheren met MDM-software: Intune voor Windows devices, Management Console voor Chromebooks en voor Apple bijvoorbeeld Lightspeed.

Door het gebruik van verschillende (mobiele) devices in het onderwijs heeft er een fundamentele verandering plaatsgevonden. Waar vroeger gebruikers voor bijna alle functies werden geblokkeerd is de gebruiker nu ‘in control’. De ICT-er zorgt ervoor dat iedereen veilig kan werken, hij/zij voorziet de gebruikers van de allerlaatste updates en stelt de juiste software beschikbaar. Met MOO Beheer kan alles aan elkaar gekoppeld worden. Als ICT-er hoef je gebruikers niet meer rechtstreeks aan te sturen omdat iedereen beschikt over zijn/haar eigen credentials, favorieten en/of instellingen.

In deze sessie laten we je aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe je met MOO Beheer, devices efficiënt kunt beheren op school.

Heutink ICT is onderdeel van de Odin Groep