Dr. Schaepmanstichting

Besparende overstap naar deklas.nu 3 met MOO

De Dr. Schaepmanstichting staat voor de behartiging en instandhouding van het katholiek primair onderwijs in Hengelo. Onder het bestuur vallen 10 basisscholen met in totaal 16 locaties. In de periode april/mei 2013 heeft Heutink ICT in samenwerking met de ICT'ers van de stichting deklas.nu 3 met MOO uitgerold, als vervanging van een deklas.nu XP-netwerk. Binnen dit project was Heutink ICT verantwoordelijk voor de installatie van de netwerkcomponenten en werd de installatie van de werkplekken verzorgd door de ICT'ers van de stichting. Dankzij deze taakverdeling kon de stichting in een periode van onder druk staande budgetten een besparing realiseren, zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de ICT-omgeving.

"Op lastige punten heeft Heutink ICT goed meegedacht en oplossingen gezocht. Aanpassingen zijn snel uitgevoerd, inclusief vastleggen op papier. En financieel zijn we er ook goed uitgekomen."
Björn de Wals, bovenschools ICT-coördinator bij de Dr. Schaepmanstichting

Heutink ICT helpt Dr. Schaepmanstichting met:
  • Didactische ondersteuning binnen deklas.nu 3
  • Migratie naar volledig webbased/cloud werken
  • Installatie hardware
  • Installatie AV (Digiborden & Touchscreens)
  • Draadloos werken en mogelijkheid voor BYOD

Klik hier voor de volledige pdf

Heutink ICT is onderdeel van de Odin Groep