DaCapo College

Honderden Google Chromebooks en een hoogwaardig WiFi-netwerk

Het DaCapo College is een scholengroep die alle vormen van vmbo aanbiedt. De school heeft zes locaties in Sittard, Geleen en Born en telt in totaal ongeveer 1.800 leerlingen en 200 leerkrachten. Onder het motto ‘Werk maken van Maatwerk’ zit de school op het moment van schrijven (begin 2015) midden in de transitie van traditioneel naar gepersonaliseerd onderwijs. In dit verband worden ook op ICT-gebied uitgesproken keuzes gemaakt. Zo verruilde het DaCapo College medio 2014 100 Windows-pc’s voor de flexibiliteit van ruim 300 persoonlijke Google Chromebooks en zijn daar in juli 2015 nog eens bijna 400 Dell Crhomebooks bijgekomen. De devices werden geleverd door Heutink ICT, dat ook de aanleg verzorgde van een hoogwaardig Ruckus WiFi-netwerk dat de Chromebooks toegang biedt tot internet. De Chromebooks worden nu ingezet in leerjaar 1 en een deel van leerjaar 2; de bedoeling is dat over vier jaar elke leerling een eigen Chromebook heeft. De ervaringen met het draadloze netwerk zijn zo goed dat inmiddels is besloten ook op andere locaties Ruckus WiFi te laten aanleggen.

Ik heb zes à zeven spelers aangeschreven, waaronder ook niet-onderwijspartijen. Heutink ICT scoorde op de meeste vlakken de meeste punten.
Rob Houben, projectleider ‘Werk maken van Maatwerk’

Heutink ICT helpt DaCapo College met:

  • Levering van Chromebooks en bijbehorende Chrome Management-licenties
  • Basisinstallatie (‘enrollment’) van de devices
  • Aanleg van een WiFi-netwerk op basis van RUCKUS WaaS (Wireless as a Service)
  • Een swapregeling waarbij het DaCapo College beschikt over een reservevoorraad Chromebooks (ruilexemplaren bij defecten) die eigendom is van Heutink ICT

Klik hier voor de volledige pdf

Heutink ICT is onderdeel van de Odin Groep