OBS De Esdoorn

Touchtable en Q-learn als ideale tandem

OBS De Esdoorn in Elst werkt volgens de uitgangspunten van het IPC. Deze onderwijsvorm is erop gericht kinderen naast essentiële kennis ook andere praktische vaardigheden bij te brengen, bijvoorbeeld op het gebied van samenwerken, discussiëren, presenteren, plannen en informatie opzoeken. Met het oog daarop vormt MindMapping een belangrijk didactisch instrument. Om daarbij de omslag te kunnen maken van individueel naar coöperatief leren, koos de school mede op advies van Heutink ICT voor de Touchtable, powered by Philips. De Touchtable wordt op De Esdoorn met veel succes gecombineerd met Q-Learn: een gevarieerde tool voor het oefenen van lesstof op de computer.

"Meerdere leerlingen die simultaan aan een Touchtable Q-Learn-lessen maken is samenwerkend leren in de mooist denkbare vorm."
Jan-Willem Helmink, directeur OBS De Esdoorn

Heutink ICT hielp en helpt OBS De Esdoorn met o.a.:
  • Deklas.nu-netwerk HD-boards
  • Touchtable, powered by Philips
Heutink ICT is onderdeel van de Odin Groep