SKODV

i-Coaching ondersteunt ICT-integratie

In 2004 wees SKODV (Stichting Katholiek Onderwijs Drechterland en Venhuizen), een scholengroep die bestaat uit 5 basisscholen, ICT aan als speerpunt voor de toekomst. Er werd gekozen voor een bovenschoolse aanpak. De groep zag ICT niet alleen als een investering, maar als een duidelijke beleidskwestie. Vanuit deze visie werd in 2005 op alle scholen deklas.nu geïmplementeerd. Heutink ICT ondersteunde de eerste stappen van het implementatietraject met gerichte i-Coaching, waarbij ook het beleid voor het vervolg grondig en helder werd vastgelegd.

"Het systeem werkt goed en de ICT-coördinatoren komen daarom toe aan hun eigenlijke taken: coördineren, enthousiasmeren en coachen."
Jack Koomen, directeur basisschool Meester Spigt en bovenschools ICT-coördinator

Heutink ICT hielp en helpt SKODV met o.a.:

  • Deklas.nu XP en Deklas.nu 3
  • HD-boards
  • Training en begeleiding
  • Websites
Heutink ICT is onderdeel van de Odin Groep