Home - Actueel - Nieuws - De Heutink ICT-puzzel: spelenderwijs naar een effectieve inzet van ICT
Deel deze pagina:
Delen:

De Heutink ICT-puzzel: spelenderwijs naar een effectieve inzet van ICT

Er zijn nogal wat scholen die het lastig vinden om een visie te ontwikkelen op de rol van ICT in hun onderwijs. En als die visie eenmaal staat, hoe vertaal je hem dan uiteindelijk naar concrete middelen? Om dit hele traject inzichtelijk en behapbaar te maken, ontwikkelde Heutink ICT een even eenvoudige als doeltreffende online tool: de Heutink ICT-puzzel.

Uitleg

Onze puzzel is opgezet volgens het why, how, what-denkmodel van Simon Sinek, ook wel bekend als de Golden Circle. Volgens dit model moet een denk- en beslissingsproces altijd beginnen bij het ‘waarom’; de doelstellingen die je vanuit je pure principes nastreeft met, in ons geval, de inzet van ICT in je onderwijs. Pas wanneer je die doelstellingen helder hebt bepaald, kun je gaan nadenken over de manier waarop je ze wilt gaan realiseren ('hoe'). En heb je dat goed in beeld, dan is het tijd om te kijken welke middelen daarbij passen ('wat'). Door het proces op deze manier op te bouwen, waarborg je dat je keuzes op het gebied van ICT rechtstreeks voortkomen uit – en dus passen bij – de identiteit van je school.

Waarom?

Om te beginnen gaan jij en je medepuzzelaars aan de slag met het 'waarom', door met kernwoorden te bepalen waar jullie school voor staat. Dat kunnen termen zijn als 'modern', 'behoudend', 'solidair' of 'talentgericht'. Deze kernwoorden vul je in op rode puzzeltegels, die aan elkaar worden gelegd waar ze met elkaar te maken hebben.

Hoe?

Vervolgens is het tijd voor het 'hoe': op gele puzzeltegels benoem je wat er nodig is om vorm te geven aan het 'waarom', bijvoorbeeld op het gebied van organisatie, onderwijsvormen of cultuur. Het gaat hier dus nog niet over ICT-middelen.

Wat?

In de derde ronde zet je op groene tegels wat er concreet nodig is om op de beoogde manier te gaan werken. Hier kunnen in algemene zin ICT-middelen aan de orde komen, zoals eigen devices, adaptieve methodes of digitale toetsing.

Actie!

Tot slot komt alles bij elkaar en benoem je op de blauwe actietegels de concrete middelen die op grond van het voorafgaande de meeste kans bieden op een succesvolle inzet van ICT. Dat kunnen typen devices of andere hardware zijn, maar ook bijvoorbeeld gerichte trainingen of andere vormen van deskundige ondersteuning.

Puzzel GIF

Het resultaat

De Heutink ICT-puzzel is vooral bedoeld om jou en je school een startpunt te bieden in het proces van digitalisering. Hij kan ertoe bijdragen dat je straks de inzet van ICT-middelen kunt herleiden naar je onderwijsvisie en doelstellingen. Dat vergroot de kans van slagen en zorgt bovendien voor meer draagvlak. De puzzel is vooral bedoeld voor gebruik in klein comité en werkt het best met een onafhankelijke gespreksleider. Voor een bredere aanpak van dit onderwerp bieden wij de DNA-methode. Als ja als school mee wil met digitalisering in het onderwijs, maar in een tijd waarin schaarste op de arbeidsmarkt heerst en de ambities hoog zijn is moeilijk om de ICT doelen te bereiken, dan kan de ICT-regisseur een mooie uitkomst zijn.

Aan de slag

Wil je alvast aan de slag met de Heutink ICT-puzzel. Klik hier en maak een kopie om zelf mee te werken.

Bekijk ook de video waarin onze onderwijsconsultenten Sebastiaan Terpstra en Wim van der Veen de Heutink ICT-puzzel uit de doeken doen.
Deel deze pagina:

Blijfup-to-date

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws en acties

*