Heutink ICT als educatief partner

Al ruim twintig jaar werken scholen aan de implementatie van ICT. Dat gebeurt met wisselend succes. Voorwaarden om ICT met succes te implementeren zijn een duidelijke, breed gedragen visie, een goede projectleider en specifiek geformuleerde doelen. Heutink ICT kan je hierbij helpen. Wij bieden een beproefd pakket aan diensten en opleidingen die naadloos op elkaar aansluiten.

Heutink ICT helpt je graag in de rol van adviseur. Maar we hebben ook een breed aanbod aan trainingen en cursussen die iets toevoegen aan jouw onderwijs. Heutink ICT staat geregistreerd bij het CRKBO en de meeste trainingen en workshops zijn geaccrediteerd door www.registerleraar.nl.


samenwerken

DNA-model

Om tot onderwijsvernieuwing te kunnen komen, zal een school eerst zelf moeten weten waar ze op ICT-gebied staat en waar ze heen wil. Is jouw school (c.q. scholen) op ICT-gebied Degelijk, Nieuwsgierig of Avontuurlijk? Zijn er ambities om hierin verandering te brengen, en zo ja, op welke punten? 

Met ons DNA-model helpen wij je per school de huidige én de gewenste situatie in kaart te brengen. Onmisbare informatie om een consistent, efficiënt en organisatiebreed ICT-beleid neer te zetten en verantwoord te investeren in ICT. Onze onderwijsconsulent stelt samen met een projectgroep van de school meetbare doelen op, begeleidt het hele proces en speelt in op essentiële factoren als weerstand en draagvlak. Begeleiding op maat

Zodra we aan de hand van het DNA-model hebben vastgesteld in welke mate een school ICT inzet en wil inzetten, voorziet Heutink ICT in een invulling op maat. Onze onderwijsconsulenten hebben de kennis en ervaring om trajecten te begeleiden op alle niveaus binnen de onderwijsorganisatie. Of het nu gaat om het begeleiden van een leerkracht bij het gebruik van een digibord, computer of tablet of het coachen van ICT-coördinatoren bij het maken en implementeren van een ICT-beleidsplan, het begeleiden van ICT-werkgroepen of het vormen van bovenschools beleid, wij bieden perfect passende begeleiding.

begeleiding op maat


agenda

Opleidingen

Heutink ICT heeft een doordacht scholingsaanbod van cursussen om de competenties van ICT-coördinator(en) te ontwikkelen en ondersteunen.

Daarnaast verzorgen wij kleinschalige trainingen, in zowel het primaire als secundaire proces, met veel persoonlijke aandacht voor elke individuele cursist.
Praktisch ondersteuning

Wil je dat de ICT-er in korte tijd meer grip krijgt op zijn taken en meer overzicht? Dan kun je gebruik maken van een zogenoemde HoekDoektraining. Wij coachen de ICT-er dan een dagdeel lang op de werkvloer.
Of heb je regelmatig voor een korte periode behoefte aan ondersteuning van Heutink ICT? Dan is er de Strippenkaart. Ideaal wanneer er op meerdere momenten inzet gewenst is.
En beschik je (tijdelijk) niet over een ICT-er, dan kunnen wij je helpen met een specialist op detachering basis. Dankzij onze ruime ervaring is er nauwelijks sprake van inwerktijd en kunnen we snel van waarde zijn in de organisatie.

ondersteunend leren

Enthousiaste specialisten


Heutink ICT heeft ervaren onderwijsconsulenten. Zij komen uit het onderwijs en zijn als geen ander thuis op het snijvlak van ICT en leerprocessen. Mede dankzij deze enthousiaste specialisten is Heutink ICT een echte onderwijsclub. Een club die begrijpt wat je denkt, voelt en wilt – en daarnaar handelt.
heutink ict specialisten