Voor een perfecte aansluiting

Heutink ICT biedt diverse adviesdiensten om te komen tot optimale inzet van ICT in het onderwijs. We kijken wat er bij een school speelt op onderwijsinhoudelijk gebied en welke wensen er zijn. Vervolgens kijken we hoe we techniek daarop kunnen laten aansluiten en hoe we docenten de vereiste competenties kunnen geven.

Zijn collega's té druk of digitaal niet vaardig genoeg om nog 'even' wat ICT-taken op zich te nemen? Kijk dan eens naar de voordelen van ICT-detachering.


visievorming

Visievorming

Deze vorm van beleidsmatige i-Coaching geeft een aanzet tot het vormen van een schoolbrede visie op ICT en het creëren van draagvlak daarvoor.

Maatwerk

Bij grotere projecten biedt Heutink ICT i-Coaching op maat, van individueel tot bovenschools. Tot de vele mogelijkheden behoren een training 'basisvaardigheden computergebruik', gerichte ondersteuning van ICT'ers bij het opzetten van ICT-beleid en speciale studiedagen voor besturen.Digitalisering in het onderwijs

Digitale leermiddelen zoals Snappet - Exova - Rekentuin -Muiswerk – Taalzee en digitale (reken)methoden zoals WIG en Pluspunt, nemen momenteel een grote vlucht. Passend bij de digitale revolutie van de afgelopen jaren en onderwijs in de 21e eeuw. Als school willen we die ontwikkeling niet aan ons voorbij laten gaan. Een begrijpelijke wens. Belangrijk hierbij is dat we de resultaten van het gebruik van deze programma’s kritisch blijven volgen. Een van de 21e -eeuwse vaardigheden die we moeten toepassen! Heutink ICT en Animaz doen dat nauwgezet en bij vele gebruikers. Meer weten?

Download de folder Neem contact op
Digitalisering in het onderwijs


Programmeren in de klas? Heutink ICT helpt!

Programmeren als vak op de basisschool... Wie had dat zo’n twintig jaar geleden kunnen denken? Maar de wereld is in twintig jaar ingrijpend veranderd. ICT speelt een prominente rol in ons dagelijks leven, en die rol zal in de toekomst alleen maar groter worden. Daarom is het voor kinderen goed om in elk geval een idee te krijgen van de ‘taal’ die ten grondslag ligt aan de platforms en apps waarmee ze opgroeien. Bovendien is programmeren in algemene zin een goede manier om logisch te leren denken en de creativiteit te ontwikkelen. Voor Heutink ICT reden genoeg om scholen te gaan helpen met het opzetten van programmeren in de klas.

Download de folder Neem contact op


Soms werkt uitbesteden beter

Heb je (tijdelijk) een ICT-expert nodig? Dan kan uitbesteden een uitstekende optie zijn. Heutink ICT biedt detachering in twee varianten:

Technische detachering

Met deze vorm van detachering los je alles technische vragen en problemen op school eenvoudig en effectief op. Elke week komt er een aantal uren een technisch specialist van Heutink ICT op school. Deze expert is door en door vertrouwd met onze producten en weet raad met bijvoorbeeld:

 • Digiborden en touchscreens
 • Internetverbindingen
 • Installaties en updates
 • ... en nog veel meer!

ICT-detachering

Met deze vorm van detachering biedt Heutink ICT je de voordelen van een ervaren externe ICT-coördinator, op school- of bovenschools niveau. Naast puur technische aangelegenheden kan deze expert ook meedenken over bijvoorbeeld:

 • Onderwijsvisie en invulling
 • Kwaliteitsborging
 • GDPR-wetgeving
 • ... en nog veel meer!

Meer weten?

Benieuwd wat Heutink ICT jouw school/scholen te bieden heeft aan gerichte detachering op maat? Maak een vrijblijvende afspraak met een van onze consulenten.
g suite

G Suite for Education

G Suite for Education biedt veel mogelijkheden voor alle gebruikers binnen een school, daarom is een goede implementatie met heldere doelen van belang. Heutink ICT biedt hiervoor zowel trainingen en workshops als begeleiding op maat aan.

Meer weten?


Tablet implementatie

Tablets in het onderwijs... voor veel scholen lijkt het momenteel een absolute must. Net als jaren geleden de digitale schoolborden, waarop ook zo’n run ontstond. Maar hoe worden die digiborden inmiddels bij jou op school gebruikt? Zijn ze fundamenteel onderdeel geworden van de manier waarop wordt lesgegeven? Of verschilt het toch per vak, per leerkracht misschien? Heutink ICT helpt bij een effectieve implementatie.

Meer informatie

Tablet implementatierapporten

Digitaal rapport in ParnasSys

Het invullen van rapporten werkt pas écht efficiënt als je binnen ParnasSys kiest voor het digitaal rapport. Maar het inrichten ervan is een arbeidsintensief karwei. Een karwei dat wij graag uit handen nemen. Wij kunnen het hele rapportsysteem met je inrichten of je begeleiden bij het opzetten ervan. Meer weten over ParnasSys of wil je zelf aan de slag met het digitaal rapport?

Neem contact op
ICT-competenties van leerkrachten

Op naar een duidelijke ICT-leerlijn

ICT-deskundigheid is een van de belangrijkste succesfactoren bij de implementatie en integratie van ICT in het onderwijs. Heutink ICT biedt een uitgebreid begeleidingspakket om deze deskundigheid te verwerven. Aan het eind van het traject heeft de school een duidelijke ICT-leerlijn, gekoppeld aan heldere doelen en competenties voor de leerkrachten.
ICT leerkrachten


ICT-Scan


Is er op school te weinig tijd en/of kennis om ICT echt tot een geïntegreerd onderdeel van de les te maken? Kies dan voor de ICT-Scan van Heutink ICT: een beproefd methodisch onderzoek dat resulteert in een helder overzicht van de huidige status en de stappen die nodig zijn om de juiste balans in ICT-gebruik te vinden. Met deze gegevens kun je direct concreet aan de slag.

Heutink ICT heeft de volgende scans ontwikkeld:

Je betaalt als school een bedrag per deelnemer met een minimum van 12 deelnemers.

Vraag nu meer informatie aan!

 • *
 • *
 • *
 • *
Heutink ICT is onderdeel van de Odin Groep