Cursussen voor de hedendaagse ICT-coördinatorOnderwijs innovaties zijn niet van vandaag op morgen gerealiseerd, maar vragen een planmatige aanpak en een krachtig intern begeleidingsteam. Aan het hoofd van dat team staat een ICT-coördinator met verstand van innoveren, coachen en coördineren. Heutink ICT heeft een aantal succesvolle cursussen ontwikkeld om de nodige competenties te ontwikkelen.


samenwerking

De onderwijskundige ICT-er

Compleet en praktijkgericht

De cursus is opgebouwd uit modules die gericht zijn op de inhoudelijke taak van de hedendaagse ICT-er. Deze praktijkgerichte opleiding hebben we ontwikkeld in samenwerking met Animaz, specialist op het gebied van coaching, begeleiding en verandermanagement. Naast de techniek komen ook andere belangrijke facetten aan de orde, zoals vaardigheden met betrekking tot organisatorische kwesties, het omgaan met weerstanden, het creëren c.q. verwerven van draagvlak en het coachen van leerkrachten.

Meer informatie / aanmeldenPost HBO opleiding ICT-coördinator

In het primair onderwijs van vandaag is een prominente rol weggelegd voor ICT-coördinatoren en iCoaches. Zij zijn met hun ondersteunende en adviserende functie in hoge mate verantwoordelijk voor het rendement van ICT op hun school of scholen. Met het oog daarop biedt Heutink ICT de post HBO opleiding ICT-coördinator. Deze officieel geaccrediteerde opleiding is erop gericht ICT vanuit de onderwijskundige visie van de school optimaal te integreren in de dagelijkse lespraktijk.

Meer informatie / aanmelden
ict coaches21e eeuwse vaardigheden

21e eeuwse vaardigheden

We leven in een tijd waar veel aandacht is voor de 21e eeuwse vaardigheden vanwege de opvatting dat deze eeuw specifieke vaardigheden vraagt, die sneller inspelen op de veranderende wereldeconomie. Maar over welke vaardigheden gaat het dan en wat betekent dit voor het onderwijs? Het model van SLO en Kennisnet over de 21e eeuwse vaardigheden wordt hierbij vaak als bron gebruikt. Het is belangrijk om met een brede blik te kijken naar de kansen en mogelijkheden die dit model biedt. Om zo tot een duurzaam schoolbeleid te komen. Heutink ICT heeft hiervoor een unieke cursus ontwikkeld.

Meer informatie / aanmeldenOnderwijskundige inzet tablets

Zo haalt u er alles uit wat erin zit

Deze unieke cursus voor ICT’ers en projectleiders richt zich op een duurzame onderwijsverbetering waarbij de tablet een duidelijk meetbare opbrengst laat zien. De verschillende tablets en apps worden bekeken vanuit een onderwijskundig perspectief. Als deelnemer krijgt u feedback op uw plannen. Aan het eind van de cursus heeft u een helder plan van aanpak en kunt u aan de slag op uw school. Zowel de leerlingen en de schoolorganisatie als uzelf profiteren hiervan!

Meer informatie / aanmelden

Windows tablet