Post-HBO Opleiding voor ICT-coördinatoren

In het primair onderwijs van vandaag is een prominente rol weggelegd voor ICT-coördinatoren en iCoaches. Zij zijn met hun ondersteunende en adviserende functie in hoge mate verantwoordelijk voor het rendement van ICT op hun school of scholen. De post HBO opleiding ICT-coördinator is een officieel geaccrediteerde opleiding en is erop gericht ICT vanuit de onderwijskundige visie van de school optimaal te integreren in de dagelijkse lespraktijk.


Onderwijsinhoudelijke competenties

De post HBO opleiding ICT-coördinator neemt één jaar in beslag en is geschikt voor zowel beginnende als gevorderde ICT’ers. Tijdens de opleiding wordt gefocust op het ontwikkelen en vergroten van de onderwijsinhoudelijke competenties van de ICT-coördinator. De deelnemer kan na afronding een diploma toevoegen aan zijn of haar bekwaamheidsdossier en in aanmerking komen voor de LB-functiewaardering. Tijdens de opleiding ICT-coördinator worden de volgende thema's behandeld:

 • De rol van de ICT-coördinator
 • Visie en beleid op leren met ICT
 • Kennis over ICT opdoen, delen en beheren
 • Project- en verandermanagement
 • Lesmaterialen en innovatief ICT-gebruik
 • Borgen van ontwikkelingen
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

Praktische info

Plaatsen en data

Data schooljaar 2017-2018

Regio Noord Regio West Regio Oost Regio Zuid OPO-Furore
Drachten
20-09-2017 27-09-2017 20-09-2017 13-09-2017 12-10-2017*
01-11-2017 01-11-2017 25-10-2017 11-10-2017 24-01-2018
15-11-2017 29-11-2017 22-11-2017 15-11-2017 26-03-2018
10-01-2018 24-01-2018 17-01-2018 10-01-2018 29-05-2018
07-02-2018 21-02-2018 14-02-2018 07-02-2018 01-10-2018
07-03-2018 21-03-2018 14-03-2018 07-03-2018 15-01-2019
04-04-2018 18-04-2018 11-04-2018 04-04-2018 14-03-2019
25-04-2018 16-05-2018 23-05-2018 25-04-2018 22-05-2019
30-05-2018 13-06-2018 20-06-2018 30-05-2018 08-07-2019
Diploma uitreiking
12-09-2018 26-09-2018 19-09-2018 12-09-2018 08-10-2019

De exacte locaties voor Noord, Oost, West en Zuid zijn nog niet bekend en worden bepaald op basis van de inschrijvingen. U kunt zich onder voorbehoud inschrijven. In het opmerkingen veld kunt u aangeven wat uw maximale reisafstand en reistijd is. U krijgt tzt bericht wat de locatie geworden is. De open inschrijving groepen starten op de woensdagmiddag om 14.30 uur en duren ca. 3 uur.

* Op de woensdagmiddagen start de cursus om 14.30 uur, de andere dagen start de cursus om 16.00 uur.

Studiebelasting

De opleiding duurt één jaar en er zijn tien bijeenkomsten. De totale studiebelasting is 212 uur, waarvan 40 contacturen.

Kosten

De kosten van de opleiding bedragen € 2.250,- BTW vrij.

Voor verdere verdieping/verbreding kunt u de post HBO opleiding ICT-coördinator nog aanvullen met enkele aanvullende routes.

Mediawijsheidroute

Kinderen groeien op in een wereld waarin moderne media overal aanwezig zijn en waarmee ze doorlopend in aanraking komen en mee bezig zijn. Ze groeien ermee op en voor hen is de wereld van media net zo echt als de fysieke wereld om hen heen. Ze kunnen niet zonder, en willen niet zonder. De wereld van de media biedt ongelooflijk veel mogelijkheden, maar kan ook bedreigend zijn. Daarom moeten kinderen leren op een goede manier met de moderne media om te gaan.

Tijdens de bijeenkomsten maken de deelnemers kennis met diverse aspecten van mediawijsheid, belicht vanuit verschillende standpunten. Ze leren hoe ze hun leerlingen mediawijs kunnen maken, maar ook het gebruik van media in het lesprogramma komt uitgebreid aan de orde. Aan het eind van deze route hebben de deelnemers een schat aan informatie tot zich genomen en zijn ze in staat om het onderwerp mediawijsheid op hun school aan de orde te stellen en hun collega’s deskundig te adviseren en te begeleiden.

 • Prijs
  Post HBO opleiding + Mediawijsheidsroute kost € 2.600,- BTW vrij, inclusief het studiemateriaal.
 • Duur
  Post HBO opleiding (1 jaar) + twee bijeenkomsten.
 • Locatie
  De Mediawijsheidsroute kan plaatsvinden in Hengelo of bij u op locatie.

Tabletroute

Onderwijsvernieuwingen dienen de onderwijskundige ontwikkeling van de school te ondersteunen. Deze extra cursus richt zich op een duurzame onderwijsverbetering, waarbij de tablet een duidelijk meetbare opbrengst laat zien. U krijgt uitgebreide informatie over de verschillende tablets en de mogelijkheden die ze bieden in het onderwijs. Daarnaast wisselt u ervaringen uit met andere deelnemers. Naast de tien bijeenkomsten van de post-HBO-opleiding worden er vier extra bijeenkomsten georganiseerd. 3

 • Prijs
  Post HBO Opleiding + Tabletroute kost € 2.945,- BTW vrij, inclusief het studiemateriaal.
 • Duur
  Post HBO Opleiding (1 jaar) + vier bijeenkomsten.
 • Locatie
  Post HBO Opleiding + Tabletroute kan plaatsvinden in Hengelo of op locatie.

Coachingroute

Aan het begin van de Netwijs Opleiding werkt u samen met uw team ‘de visie op leren met ICT’ uit en kiest u onderwijskundige doelstellingen die u wilt bereiken. Heeft u behoefte aan begeleiding op de werkvloer of is er tijdens een ICT-vergadering ondersteuning gewenst door een adviseur? Met de Post HBO Opleiding + Coachingsroute is dit mogelijk.

 • Prijs
  Post HBO Opleiding + Coachingsroute kost € 3.250,- BTW vrij, inclusief het studiemateriaal.
 • Duur
  Post HBO Opleiding (1 jaar) + twee bijeenkomsten.
 • Locatie
  De coachingsmomenten vinden plaats bij u op locatie.

Zorgroute

ICT heeft meerwaarde voor de zorg die u uw leerlingen wilt bieden. Met de extra module Zorgroute aan de Post-HBO Netwijs Opleiding gaat u ICT inzetten binnen de zorgstructuur van de school. Tijdens de modules Zorg en ICT en Begaafden en ICT werkt u met de Intern Begeleider nauw samen.

Zorg en ICT

De inzet van digitale leer- en hulpmiddelen kan een grote meerwaarde hebben voor de zorg voor uw leerlingen. Maar hoe zorgt u ervoor dat remediërende software structureel wordt ingezet binnen de groepen? Dan is het van belang dat de ICT-coördinator en Intern Begeleider samen aan de slag gaan met onze module Zorg en ICT. Aan het eind van deze bijeenkomst heeft u doelen gesteld en een bijbehorend verbeterplan gemaakt. U hebt dus iets concreets in handen waarmee u op school direct mee verder kan. Zodat u Zorg en ICT elkaar kan laten ontmoeten en versterken.

Begaafden en ICT

Wilt u als school ICT structureel inzetten om de zorg aan begaafde leerlingen te versterken? Waarbij er veel aandacht is voor het proces en de onderlinge communicatie. Dan is het van belang dat de ICT-coördinator en Intern Begeleider samen aan de slag gaan tijdens de bijeenkomst Begaafden en ICT. Aan het eind van deze bijeenkomst heeft u kennis gemaakt met inspirerende ideeën die geschikt zijn voor uitdagend onderwijs aan begaafde leerlingen. Alle ideeën worden met alle deelnemers gedeeld zodat u met een schat aan concreet materiaal de dag afsluit. Zodat u een doorgaande lijn voor begaafdenonderwijs creëert.

 • Prijs
  Post HBO Opleiding + twee extra bijeenkomsten € 2.950,- BTW vrij, inclusief het studiemateriaal.
 • Duur
  Post HBO Opleiding (1 jaar) + twee dagdelen Zorg en ICT en Begaafden en ICT.
 • Locatie
  De bijeenkomsten Zorg en ICT en Begaafden en ICT worden jaarlijks op verschillende data en locaties georganiseerd, de opleidingscoördinator zal u hierover informeren.