Hoe helpt Heutink ICT?

Heutink ICT heeft eigen security officers die schoolorganisaties helpen om de privacy en digitale veiligheid van hun leerlingen en medewerkers te beschermen. Dat doen we niet met vage adviezen of dure consultancyuren, maar in 3 eenvoudig stappen en een kant-en-klare turn-key oplossing:

Stap 1: Beleid analyseren

De eerste stap richting een privacy-beschermende inrichting van de schoolorganisatie is een analyse van het huidige privacybeleid. Dat doen we aan de hand van de zogenoemde GAP-analyse die € 599,- kost. De school krijgt een intakegesprek met de security specialist van Heutink ICT waarin we een inventarisatie maken van de te treffen maatregelen. Het huidige privacy-en ICT-gebruiksbeleid wordt ook onder de loep genomen.

Stap 2: Beleid bepalen

Na de analyse van het huidige beleid is het noodzakelijk om passende technische- en organisatorische maatregelen te treffen. U kunt kiezen om het beleid uit te laten voeren door Heutink ICT (stap 2a), zelfstandig uit te voeren met behulp van YourSafetynet (stap 2b) of zelf aan de slag te gaan met de aanbevelingen uit het rapport (stap 2c). In dat geval staat u voor de keuze om alles zelf te regelen of een andere partij in te schakelen.

Stap 3: Beleid borgen

Om van deze borgingsfase een actief beleid te maken, biedt Heutink ICT een onderhoudscontract. U kunt dan altijd terugvallen op onze security specialisten. Bovendien komen we jaarlijkse langs voor een audit en voortgangsrapportage waarmee u direct weet waar de zwakke plekken in uw informatiebeveiliging zitten en welke maatregelen u moet nemen.

Vraag vrijblijvend een gesprek aan en u krijgt inzicht in eventuele tekortkomingen rondom deze wet- en regelgeving.

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *

Heutink ICT is onderdeel van de Odin Groep