Kleinschalig en praktijkgericht

In zowel het primaire als het secundaire proces verzorgen wij kleinschalige trainingen met veel persoonlijke aandacht voor elke individuele cursist. In het primaire proces bieden we bijvoorbeeld trainingen in het gebruik van digiborden en touschscreens. In het secundaire proces bieden we diverse scholingsmogelijkheden om de ICT-bekwaamheid van leerkrachten te bevorderen. Daarnaast verzorgen we ook kleinschalige regiotrainingen en bootcamps met veel persoonlijke aandacht voor elke individuele cursist.


Trainingen Microsoft Office 365

Haal meer uit de digitale gereedschapskist

Wil je als school aan de slag met Office 365? Met ons trainingsaanbod zorg je voor de juiste kennis binnen jouw school. Onze trainingen zijn zo opgezet dat je je op jouw eigen niveau en in je eigen context de vaardigheden eigen kunt maken. De opdrachten die je maakt zijn natuurlijk toegespitst op het gebruik ervan in je eigen beroepssituatie.

Online werken en samenwerken Basis 1

In deze training leer je de basisbeginselen van het gebruik van Office 365. We gaan in op het gebruik van de Mail, Contactpersonen, Agenda, Onedrive en de Webapps. Een basistraining die niet mag ontbreken in de nascholing voor jouw team. Nadat de teamleden uitleg hebben gekregen van de mogelijkheden, gaan ze zelf aan de slag om bijvoorbeeld hun agenda te vullen, Onedrive te gebruiken en contactpersonen toe te voegen.

Online werken en samenwerken Basis 2

Deze training is geschikt voor scholen die met Sharepoint (gaan) werken. De basisbeginselen worden uitgelegd waarbij samenwerken en het delen van informatie centraal staan. Ook gaan we in op de mogelijkheden van Onedrive. Nadat de teamleden uitleg hebben gekregen van de mogelijkheden van Sharepoint en OneDrive, gaan ze zelf aan de slag met opdrachten waarmee ze de mogelijkheden van beide omgevingen te onderzoeken.

Office 365 in de klas

In deze cursus leer je hoe je Office 365 in je onderwijs kunt gebruiken, hoe je leerlingen beter kunt laten samenwerken en hoe je peer-feedback kunt implementeren in je lessen.

Kennismaking met Teams

In deze cursus maak je kennis met Teams, en leer je hoe je deze online klas kunt inzetten om opdrachten te plaatsen en beoordelen en om te kunnen differentiëren.

Kennismaking met OneNote

In deze cursus maak je kennis met OneNote, en leer je hoe je dit digitale notitieblok kunt inzetten voor je aantekeningen en als klassenmap.

Kennismaking met Forms (formulieren en quizzen)

In deze cursus maak je kennis met Forms, en leer je hoe je deze digitale tool kunt inzetten om zo formulieren en quizzen samen te stellen.

Kennismaking met Sway

Maak kennis met Sway en leer hoe jij zelf en je leerlingen, Sway kunnen gebruiken als informatiebron voor een vak, als nieuwsbrief, als presentatie of als portfolio.

Efficiënt werken met Outlook en Agenda

In deze cursus leer je optimaal gebruik te maken van Outlook en Outlook Agenda om zo je inbox te beheren en om gedeelde agenda’s te benutten.

Maatwerk

Heb je specifieke wensen voor een training rondom Office 365? Wij kunnen ook een training op maat samenstellen. Hierbij kun je kiezen uit alle onderdelen die Office 365 te bieden heeft.
MOO Training

Mijn Omgeving Online (MOO) is een complete, persoonlijke digitale leer- en werkomgeving met sociale functionaliteiten. MOO houdt rekening met verschillende typen gebruikers die allemaal hun eigen leerbehoefte hebben. Door de modulaire opbouw kan elke school MOO volledig inrichten volgens haar eigen visie en wensen. Hierdoor kan ICT haar ondersteunende en faciliterende rol echt waarmaken. Weet je al op welke manier je dit gaat doen? Een goede planmatige implementatie is de sleutel voor een succesvolle inzet. Heutink ICT kan je daarbij helpen.

Ga naar MOO Training
Trainingen digibord/touchscreen

Zo haalt u eruit wat erin zit

Het digitale schoolbord biedt ongekende multimediale en interactieve mogelijkheden en geeft een extra dimensie aan lesgeven. Voorwaarde is wel dat het bord op de juiste manier wordt geïmplementeerd in het onderwijs. Heutink ICT helpt daarbij, met gerichte trainingen en coaching.

Praktijktrainingen

Begint een school net met digiborden of er komen nieuwe borden bij? Zijn er nieuwe gebruikers die de eerste stappen gaan zetten in interactief lesgeven? Met deze trainingen wordt de basis gelegd.

 • Instructietraining
  Een inleidende sessie waarbij de werking van het bord, aan de hand van herkenbare voorbeelden uit de praktijk, wordt uitgelegd.
 • Basistraining
  Tijdens deze trainingssessie leren de deelnemers het bord zelf kennen. Naast de nodige instructies zijn er veel opdrachten die aansluiten bij de dagelijkse praktijk.

Verdieping of verbreding

Voor meer ervaren gebruikers die de basis van interactief lesgeven al onder de knie hebben, biedt Heutink ICT diverse workshops:

 • Het digibord en het activerende directe instructiemodel
  Leerkrachten leren het digibord te betrekken in het activerende directe instructiemodel. Bij elke fase wordt concreet ingegaan op de mogelijkheden die het bord biedt.
 • Interactief lesgeven
  Veel leerkrachten gebruiken het digibord vooral als traditioneel krijtbord en presentatiemiddel. Deze workshop helpt de overstap te maken naar een bredere inzet. De leerkrachten leren hoe het bord op een interactieve manier kan worden ingezet.
 • Werken met de bibliotheek
  Elk digibord is voorzien van een bibliotheek die naar eigen inzicht gevuld kan worden met lesmateriaal, zoals praatplaten of een verhoudingstabel. Groot voordeel is dat het materiaal altijd direct beschikbaar is. Deze workshop gaat over de ins en outs van de bibliotheek.

Thematische workshops

Liggen binnen een school accenten op taal en spelling? Of juist op rekenen? Heutink ICT helpt bij het leggen van creatieve en interactieve combinaties tussen speerpunten en de ondersteuning die digiborden daarbij kunnen bieden. We bieden daartoe diverse thematische workshops:

 • Rekenen op het digibord
  Deze workshop behandelt het maken van lesmateriaal voor het vakgebied rekenen. Er is veel aandacht voor de bibliotheek, waarin de leerkracht naar eigen inzicht veel gebruikt lesmateriaal kan plaatsen, zoals geld of schema’s.
 • Taal en spelling op het digibord
  Het digibord biedt volop mogelijkheden om een taalles aantrekkelijker, uitdagender en interactiever te maken. In deze workshop leer je doeltreffender dan ooit met taal en spelling te werken. Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van de bibliotheek.
 • Wereldoriëntatie op het digibord
  Bij wereldoriëntatie is het digibord een ideaal middel. Denk hierbij aan woordwebben, plaatmateriaal etc. Leerkrachten leren het bord specifiek bij de wereldoriëntatielessen in te zetten om deze te verlevendigen en de leerlingen meer bij de les te betrekken
 • Het digibord met kleuters
  Bij kleuters kan het digibord op allerlei manieren worden gebruikt, niet alleen klassikaal maar ook in de kleine kring of als werkhoek. Ideeën, mogelijkheden en werkwijzen zijn verweven met een praktisch gedeelte.Trainingen tablets

Duurzame en effectieve integratie

Hoe ga je als school met de tablet in de klas aan de slag? Hoe zorg je dat de leerkrachten vaardig worden op de tablet? Heutink ICT helpt je de tablet op een duurzame en effectieve manier in onderwijs te integreren. Daarbij nemen we jouw onderwijssituatie als uitgangspunt. Wij verzorgen de trainingen op tablet van IOS (Apple), Android en Windows.

Inspiratiesessie

Een oriëntatie op de werking en mogelijkheden van de tablet voor jouw onderwijs. We proberen de verschillende tablets en apps uit en belichten de mogelijkheden voor leerkracht en leerling. Geschikt voor zowel scholen die nog geen tablets hebben als scholen die ze net hebben aangeschaft.

Papierloos vergaderen

De tablet wordt vaak door schoolorganisaties ingezet voor papierloos vergaderen. Hierbij worden documenten, agenda’s en overige zaken digitaal gedeeld tussen verschillende gebruikers. In deze training verkennen we de verschillende mogelijkheden op dit gebied.

Oriëntatie op educatief gebruik

Deze training is bedoeld voor scholen die tablets beter willen inzetten of kennis willen maken met de onderwijskundige mogelijkheden die een tablet biedt. We reiken de deelnemers allerlei creatieve en onderwijskundige mogelijkheden aan en dagen hen uit tot nadenken over de mogelijkheden in hun specifieke onderwijssituatie.

Implementatietraject

Het implementeren van tablets in het onderwijs is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. Het vergt een gedegen plan van aanpak en een sterk intern begeleidingsteam. Naast een expliciete visie blijkt een onderzoeksmatige manier van werken noodzakelijk voor het realiseren van een duurzame vernieuwing binnen de school. Om scholen hierbij te helpen, biedt Heutink ICT implementatietrajecten op maat. Afhankelijk van jouw wensen kan hierbij worden ingegaan op bijvoorbeeld:

 • educatieve toepassingen in de les
 • informatieverwerking (presentaties, werkstukken etc.)
 • het aansluiten bij concepten als ‘Flipping the classroom’ en ‘21st Century Skills’


Regiotrainingen

Heutink ICT verzorgt ook kleinschalige regiotrainingen, in zowel het primaire als secundaire proces, met veel persoonlijke aandacht voor elke individuele cursist. We verzorgen regiotrainingen met verschillende onderwerpen zoals Acer CloudProfessor, Programmeren, Digitale klassenmap, ParnasSys en G Suite for Education. Klik hieronder voor meer informatie en de data en locaties.

Acer CloudProfessor Programmeren Digitale klassenmap
Trainingen G Suite for Education

Haal meer uit de digitale gereedschapskist

Wil je als school aan de slag met G Suite for Education? Met ons trainingsaanbod zorg je voor de juiste kennis binnen jouw school. Onze trainingen zijn zo opgezet dat je je op jouw eigen niveau en in je eigen context de vaardigheden eigen kunt maken. De opdrachten die je maakt zijn natuurlijk toegespitst op het gebruik ervan in je eigen beroepssituatie.

Werken en samenwerken met Google Drive

In deze cursus maak je kennis met de cloudopslag van Google Drive zodat je deze in je dagelijkse werkzaamheden en in samenwerking met collega’s optimaal kunnen gebruiken.

Gevorderde functies van Google Drive

In deze cursus verdiep je je kennis van Google Drive en leer je hoe je je werkwijze met gevorderde functies kunnen optimaliseren en hoe je het meest efficiënt kunnen samenwerken met collega’s.

Google Drive in de klas

In deze cursus leer je hoe je Google Drive in je onderwijs kunt gebruiken, hoe je leerlingen beter kunnen laten samenwerken en hoe je peer-feedback kunnen implementeren in je lessen.

Kennismaking met Google Classroom

In deze cursus maak je kennis met Google Classroom, en leer je hoe je Google Classroom kunt inzetten om opdrachten te plaatsen en beoordelen en om te kunnen differentiëren.

Digitale didactiek met Google Classroom

In deze cursus verdiep je je kennis van Google Classroom en leer je hoe je binnen Classroom kunt differentiëren en deze kunt uitbreiden met extra functionaliteiten. Je maakt kennis met andere vormen van assessment dan verslagen, werkbladen of presentaties. Daarnaast worden de mogelijkheden van het gebruik van Classroom buiten de klas toegelicht.

Formulieren en quizzen met Google Formulieren

In deze cursus verdiep je je kennis van Google Formulieren om complexere formulieren te maken, ook om te kunnen differentiëren in toetsen. Daarnaast leer je hoe je formulieren en reacties kunnen automatiseren en de functionaliteiten kunnen uitbreiden met add-ons.

Kennismaking met Google Sites

Maak kennis Google Sites en leer hoe jij zelf, en je leerlingen, Google Sites kunnen gebruiken als informatiebron voor een vak, als klassenpagina of als portfolio.

Efficiënt werken met Gmail en Google Agenda

In deze cursus leer je optimaal gebruik te maken van Gmail en Google Agenda om zo je inbox te beheren en om gedeelde agenda’s te benutten.

Beheerderstraining G Suite for Education

In deze cursus leer je aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe de Beheersomgeving veilig en efficiënt kan worden ingericht. Daarnaast wordt uitgelegd hoe het gebruikersbeheer geoptimaliseerd kan worden, en hoe Chromebooks vanuit deze omgeving kunnen worden beheerd.Snel aan de slag met onze Bootcamps

In korte tijd veel leren over een ICT-gerelateerd onderwerp, op zo’n manier dat je er snel mee aan de slag kunt in de klas? Dat vraagt om een Bootcamp van Heutink ICT. Kies maar uit:

Bootcamp Programmeren

Meer doen met programmeren in je klas? In de Bootcamp Programmeren leer je in drie dagdelen alles wat je nodig hebt om toekomstgericht onderwijs te geven. Met onder meer:

 • Basisvaardigheden van programmeren met behulp van Scratch
 • De theorie van STEAM, toegepast in eigen ontworpen lessen
 • Internet of Things (IoT) en techniek van de Micro:bit

De Bootcamp Programmeren wordt afgesloten met het Certificaat ‘Master of Code’ level 1.

Meer informatie

Bootcamp Office 365

Werkt jouw school of stichting al met Office 365 en SharePoint en ben je klaar om de volgende stap te zetten? In de in-company Office 365 Bootcamp van Heutink ICT leer je in drie dagdelen alles wat je nodig hebt om Microsoft Innovative Educator te worden. Met onder meer:

 • Het maken van creatieve presentaties met Sway
 • Het organiseren van je aantekeningen in OneNote (klassenmap)
 • Het maken van toetsen en quizzen in Forms

Meer informatie

Bootcamp Google

Wil jij leren lesgeven in de cloud met de gratis software van Google for Education? In de Bootcamp Google leer je in drie dagdelen alles wat je nodig hebt om leerlingen overal, altijd en op elk device bij het onderwijs te betrekken. Met onder meer:

 • De mogelijkheden van een papierloos klaslokaal
 • Het beschikbaar maken van digitaal lesmateriaal
 • Het organiseren van peerfeedback

De Bootcamp Google wordt afgesloten met online examen voor Google Gecertificeerd Docent Niveau 1 of 2.

Meer informatie

Heutink ICT is onderdeel van de Odin Groep