Basicly header

Aan de slag met digitale geletterdheid

Het vraagt nogal wat van je als school of stichting om invulling te geven aan digitale geletterdheid. Nu is er een combinatie van advies en een praktische oplossing.

 

Advies en begeleiding bij.Basicly

Digitale geletterdheid wordt, als het aan het ontwikkelteam van curriculum.nu ligt een onderdeel van het nieuwe landelijke curriculum. Wil jouw school of stichting daar klaar voor zijn? Dan kan Basicly, met de begeleiding van Heutink ICT, een goede stap zijn.

Informatie aanvragen

Basicly:
totaaloplossing voor digitale geletterdheid

Basicly is een interactief online platform dat is opgezet om invulling te geven aan alle aspecten van digitale geletterdheid: ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking. 

Het platform biedt een doorlopende leerlijn en een ruime keuze aan lesmateriaal, met onder andere werkbladen, lespresentaties, praatplaten en instructievideo’s. Daarbij krijg je tips en begeleiding via chat, mail of videobellen. 

Meer over Basicly


Implementatie als succesfactor

Het implementeren van een nieuw onderdeel in het curriculum vraagt tijd en aandacht. Het gaat allemaal pas echt werken wanneer het op de juiste manier wordt geïmplementeerd in het onderwijs. Sommige scholen heb zelf een kartrekker en andere scholen kunnen daar ondersteuning bij gebruiken. Als school kun je bij die implementatie van Basicly begeleiding inschakelen van een onderwijsconsulent om te zorgen dat digitale geletterdheid een goede plek binnen de school krijgt. 

Heutink ICT als preferred partner

Voor scholen die deze begeleiding willen bij de implementatie van Basicly is Heutink ICT preferred implementatie- en trainingspartner van Basicly. Heb je als school nog niet bepaald hoe je invulling wilt geven aan digitale geletterdheid of heb je een kartrekker nodig? Dan kun je daar als team onder begeleiding van een onderwijsconsulent van Heutink ICT mee aan de slag. 

Hoe werkt zo'n.implementatietraject

Centraal in het implementatietraject staat het Basicly werkboek waar de ICT-coördinator zich in anderhalf à twee jaar doorheen werkt.

Aan de hand van werksessies met het team wordt stapsgewijs een visie op digitale geletterdheid ontwikkeld, én een concreet plan om digitale geletterdheid met behulp van Basicly in te bedden in het onderwijsaanbod.

Wat levert het op
1. Complete ondersteuning

In deze variant bieden wij ondersteuning tijdens het hele implementatietraject. We wonen alle werksessies bij en begeleiden school/bestuur en ICT-coördinator bij alle vraagstukken die zij onderweg tegenkomen.


2. Gedeeltelijke ondersteuning
In deze 'light' variant wonen wij alleen een aantal cruciale bijeenkomsten bij. We fungeren dan als de gespreksleider die de juiste vragen stelt. Zo houdt de ICT-coördinator de handen vrij om vanuit zijn/haar eigen rol waardevolle input te leveren voor de visie en het plan. Na zo'n sessie is de ICT'er weer aan zet en komen wij pas weer in beeld bij de volgende cruciale bijeenkomst.

Begeleiding: twee varianten

De inzet van onze onderwijsconsulenten in het Basicly-implementatietraject levert duidelijke voordelen op. Bijvoorbeeld:

  • De visie op digitale geletterdheid is geen los zand maar wordt gekoppeld aan de bestaande visie op onderwijs.
  • Onze begeleiding is er nadrukkelijk op gericht draagvlak te creëren bij de rest van het team
  • Onze begeleiding zorgt voor een grotere succeservaring, ook op de lange termijn. 

Omdat niet elke ICT'er dezelfde wensen en mogelijkheden heeft (ook tijdgebrek kan een factor zijn), zijn de diensten van Heutink ICT beschikbaar in twee varianten. 

Sparren over digitale geletterdheid en/of Basicly?

Ben je enthousiast over de implementatie-begeleiding van Basicly of heb je vragen over digitale geletterdheid, vul dit formulier in.
Dan nemen we contact met je op.

Meer weten over Digitale Geletterdheid?

Wil je meer weten over hoe we bij Heutink ICT aankijken tegen digitale geletterdheid en wat we op dit gebied voor je in huis hebben? 

Bekijk dan onze pagina over digitale geletterdheid