Basicly header

Aan de slag met digitale geletterdheid

Het vraagt nogal wat van je als school of stichting om invulling te geven aan digitale geletterdheid. Nu is er een combinatie van advies en een praktische oplossing.

 

Advies en begeleiding bij.Basicly

Digitale geletterdheid wordt, als het aan het ontwikkelteam van curriculum.nu ligt een onderdeel van het nieuwe landelijke curriculum. Wil jouw school of stichting daar klaar voor zijn? Dan kan Basicly, met de begeleiding van Heutink ICT, een goede stap zijn.

Informatie aanvragen

Basicly:
totaaloplossing voor digitale geletterdheid

Basicly is een interactief online platform dat is opgezet om invulling te geven aan alle aspecten van digitale geletterdheid: ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking. 

Het platform biedt een doorlopende leerlijn en een ruime keuze aan lesmateriaal, met onder andere werkbladen, PowerPoints, praatplaten en instructievideo’s.

Meer over Basicly


Implementatie als succesfactor

Met een doordachte leerlijn en een zorgvuldig samengesteld platform ben je er nog niet. Het gaat allemaal pas echt werken wanneer het op de juiste manier wordt geïmplementeerd in het onderwijs. Begeleiding bij die implementatie is dan ook nadrukkelijk onderdeel van het aanbod van Basicly. Voor dat deel bleek Heutink ICT de aangewezen partij.

Heutink ICT als preferred partner

Sinds september 2020 is er sprake van een mooie samenwerking waarin wij ons de preferred implementatie- en trainingspartner van Basicly mogen noemen. Kiest een school voor het complete aanbod van Basicly, dus inclusief implementatie, dan wordt een onderwijsconsulent van Heutink ICT aangewezen om dat traject te begeleiden.

Hoe werkt zo'n.implementatietraject

Centraal in het Basicly-implementatietraject staat een werkboek waar de ICT-coördinator anderhalf à twee jaar in werkt. Aan de hand van meetings met het team wordt stapsgewijs een visie op digitale geletterdheid ontwikkeld, én een concreet plan om digitale geletterdheid met behulp van Basicly in te bedden in het onderwijsaanbod.

Begeleiding: wat levert het op?

De inzet van onze onderwijsconsulenten in het Basicly-implementatietraject levert duidelijke voordelen op. Bijvoorbeeld:

  • De visie op digitale geletterdheid is geen los zand maar wordt gekoppeld aan de bestaande visie op onderwijs.
  • Onze begeleiding is er nadrukkelijk op gericht draagvlak te creëren bij de rest van het team
  • Onze begeleiding zorgt voor een grotere succeservaring, ook op de lange termijn. 

Keuze uit twee varianten

Omdat niet elke ICT'er dezelfde wensen en mogelijkheden heeft (ook tijdgebrek kan een factor zijn), zijn de diensten van Heutink ICT beschikbaar in twee varianten. 

Twee varianten
1. Complete ondersteuning

In deze variant bieden wij ondersteuning tijdens het hele implementatietraject. We wonen alle meetings bij en begeleiden school/bestuur en ICT-coördinator bij alle vraagstukken die zij onderweg tegenkomen.

2. Gedeeltelijke ondersteuning

In deze 'light' variant wonen wij alleen een aantal cruciale bijeenkomsten bij. We fungeren dan als de gespreksleider die de juiste vragen stelt. Zo houdt de ICT-coördinator de handen vrij om vanuit zijn/haar eigen rol waardevolle input te leveren voor de visie en het plan. Na zo'n sessie is de ICT'er weer aan zet en komen wij pas weer in beeld bij de volgende cruciale bijeenkomst.

Sparren over digitale geletterdheid en/of Basicly?

Ben je enthousiast over de implementatie-begeleiding van Basicly of heb je vragen over digitale geletterdheid, vul dit formulier in.
Dan nemen we contact met je op.

Meer weten over Digitale Geletterdheid?

Wil je meer weten over hoe we bij Heutink ICT aankijken tegen digitale geletterdheid en wat we op dit gebied voor je in huis hebben? 

Bekijk dan onze pagina over digitale geletterdheid