Mogen wij u voorstellen aan Momento?


Momento is het eerste overkoepelende digitale, vakoverstijgende en methode-onafhankelijke dashboard voor de leerkrachten in het basisonderwijs. Momento vormt samen met de content van de educatieve uitgevers en een speciaal aanbod devices een perfecte oplossing om uw onderwijs efficiënt te digitaliseren.
Maak kennis met Momento

Het dashboard Momento maakt oefen- en toetsresultaten over vakken en methodes in één oogopslag inzichtelijk. Deze aanvulling op de bestaande manier van werken, faciliteert leerkrachten om leerlingen de best passende ondersteuning te geven. Doordat alle digitale methoden van de aangesloten uitgevers worden aangesloten op Momento, behoudt de school vrijheid in de keuze met welke leermiddelen zij willen werken. Momento kan zo worden ingezet dat het aansluit bij de visie, schoolontwikkeling en werkwijze van elke school. Het is een branche initiatief dat kosteloos ter beschikking wordt gesteld vanaf het nieuwe schooljaar.


De vier basis pijlers van Momento

Onderstaande vier pijlers geven u meer inzicht in o.a. wát Momento is, hoé het uw onderwijs makkelijker kan maken en welke uitgevers er op dit moment aangesloten zijn.

Belangrijke ondersteuning voor de leerkracht in de digitalisering van het onderwijs

In het basisonderwijs komen er steeds meer digitale lesmethoden en digitale dashboards. Deze initiatieven kunnen de kwaliteit van het onderwijs verrijken, maar nooit op zichzelf. Software en hardware maken nog geen leerkracht. De visie, rol en aanpak van de leerkracht zijn essentieel om kinderen optimaal te ondersteunen en begeleiden in hun ontwikkeling. Scholen en leerkrachten moeten de keuzevrijheid behouden om zelf te bepalen op welke wijze (digitaal, folio of mix daarvan), met welke leermethoden en met welke devices zij willen werken maar moeten tegelijkertijd kunnen profiteren van de voordelen van een overkoepelend dashboard. Daarom is het digitale dashboard Momento ontwikkeld.

Geeft inzicht, overzicht en analyse. Uniform, betrouwbaar en actueel

Het Momento dashboard toont de leerkracht in één oogopslag of leerlingen de stof goed beheersen, hulp nodig hebben omdat resultaten achterblijven of extra uitdaging nodig hebben. Dit doet het dashboard doordat het een overzicht geeft van de oefen- en de toetsresultaten van de hele klas en inzicht biedt in de individuele resultaten per leerling. De leerkracht stelt zelf de gewenste periode en/of het gewenste vakgebied in (bijvoorbeeld: toon oefenresultaten Rekenen van deze week). Deze betrouwbare en actuele informatie kan de leerkracht gebruiken ter voorbereiding op een les, klassikale, verlengde of individuele instructie. Soms is er voor een bepaalde leerling meer gedetailleerde informatie over de leerresultaten nodig om de juiste actie te bepalen. Die informatie is beschikbaar in het dashboard van de methode. Vanuit Momento komt de leerkracht met één klik in die dashboards terecht. Momento stelt de leerkracht kortom in staat om efficiënte instructie te geven die aansluit bij de leerstijl van de leerling en om maatwerk te kunnen bieden.

Ondersteunt alle digitale leermiddelen en is vak- en methodeoverstijgend

Momento is een branche initiatief dat wordt ondersteund door uitgevers en schoolleveranciers. Momenteel zijn dat Heutink, Reinders, de Rolf groep, Malmberg, Noordhoff Uitgevers, ThiemeMeulenhoff, Zwijsen en Blink, en in de toekomst zal dit worden uitgebreid. Zoveel mogelijk bestaande en toekomstige digitale methoden van deze partners, zijn of worden gekoppeld aan Momento. Hierdoor behoudt de school de keuzevrijheid in het gebruik van digitale leermiddelen. Het dashboard geeft vervolgens een centraal en uniform overzicht van alle door de school gebruikte methoden. De leerkracht hoeft niet meer te schakelen tussen verschillende methode dashboards.

Inzetbaar binnen elke schoolvisie en werkwijze

Momento kan zo ingezet worden dat het altijd aansluit bij de visie, schoolontwikkeling en werkwijze van de school. Bij klassikaal onderwijs, groepsdifferentiatie, individuele leerlijnen, regie bij de leerkracht, zelfregie bij het kind, persoonlijke leerroutes, et cetera. Momento is dermate gebruiksvriendelijk dat er voor het gebruik van het dashboard geen training nodig is. In het nieuwe schooljaar 2017/2018 zullen gefaseerd alle basisscholen in Nederland via Basispoort toegang hebben tot Momento. Momento werkt op alle devices (computer, tablet en smartphone) en maximale privacy is gewaarborgd.
Momento Device Deals

Aansluitend op het branche initiatief Momento, introduceren de initiatiefnemers ook een speciale Momento Device deal voor scholen die daar behoefte aan hebben. Wij kunnen u een nieuwe 10” Android leerlingtablet aanbieden vanaf € 50,- incl. btw. per jaar voor een periode van 3 jaar. Tevens zijn er mogelijkheden om, tegen meerprijs, te upgraden naar een ander device.

De Momento Device deal bestaat uit:

  • MOO LT; een basis digitale leer- en werkomgeving (DLWO)
  • koppeling met de bestaande, door de school gebruikte content binnen basispoort
  • toegang tot het Momento dashboard
  • garantie en service
  • instructiefilmpjes over installatie, gebruik en inzet van het device en het dashboard

De Momento Device deal wordt aangeboden zonder kostbare en ingewikkelde borgconstructies of zekerheidsstelling. Daarnaast heeft u als school maximale keuzevrijheid. U kunt kiezen uit de merken Acer, Dell, HP en Lenovo. De Momento Device deals zijn verkrijgbaar bij de eigen schoolleverancier (Heutink, Reinders of de Rolf groep).

Chromebooks in het onderwijs Bekijk de video >


MOO LT als centrale DLWO

Bij de Momento Device Deal levert Heutink ICT standaard MOO LT de 'instap' variant van MOO (Mijn Omgeving Online). MOO is de persoonlijke online leer- en werkomgeving voor het onderwijs. Dit startportaal, waarmee u en uw leerlingen met één enkele inlog toegang krijgen tot alle relevante online informatie, toepassingen en communicatiemogelijkheden, kent al ruim 400.000 gebruikers. Daarmee heeft MOO een centrale rol als het gaat om digitalisering in de school.

Met MOO LT heeft u direct een startportaal voor uw school dat gekoppeld is aan Basispoort. Dus al uw educatieve software en ook Momento is met slechts één keer inloggen beschikbaar. Bovendien kunt u makkelijk software en snelkoppelingen toevoegen aan de startpagina. Per leerling, groepjes of klassen. Wel zo makkelijk. Wilt u ook gebruikmaken van de optionele modules in MOO? Neem dan contact op via onderstaande formulier.

 

 

Mijn Omgeving Online (MOO)

"Bij de Momento Device Deal krijgt u MOO LT voor al uw leerlingen binnen de school. Dus ook als u niet voor al uw leerlingen een device aanschaft."

Interesse?

Vul hiernaast uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *