Flexibel digitaliseren met Momento


Momento is het eerste overkoepelende digitale, vakoverstijgende en methode-onafhankelijke dashboard voor de leerkrachten in het basisonderwijs. Momento vormt samen met de content van de educatieve uitgevers en een speciaal aanbod devices een perfecte oplossing om het onderwijs efficiënt te digitaliseren.
Gratis toegang tot Momento

Het dashboard Momento maakt oefen- en toetsresultaten over vakken en methodes in één oogopslag inzichtelijk. Deze aanvulling op de bestaande manier van werken, faciliteert leerkrachten om leerlingen de best passende ondersteuning te geven. Doordat alle digitale methoden van de aangesloten uitgevers worden aangesloten op Momento, behoudt de school vrijheid in de keuze met welke leermiddelen zij willen werken. Momento kan zo worden ingezet dat het aansluit bij de visie, schoolontwikkeling en werkwijze van elke school. 

Het Momento dashboard wordt gratis aangeboden via Basispoort en kan door de ICT-coördinator eenvoudig worden geïnstalleerd, waarna alle leerkrachten in één oogopslag kunnen zien hoe hun groep en de individuele leerlingen er voor staan. Meer over Momento installeren


De vier basis pijlers van Momento

Onderstaande vier pijlers geven je meer inzicht in o.a. wát Momento is, hoé het uw onderwijs makkelijker kan maken en welke uitgevers er op dit moment aangesloten zijn.

Belangrijke ondersteuning voor de leerkracht in de digitalisering van het onderwijs

In het basisonderwijs komen er steeds meer digitale lesmethoden en digitale dashboards. Deze initiatieven kunnen de kwaliteit van het onderwijs verrijken, maar nooit op zichzelf. Software en hardware maken nog geen leerkracht. De visie, rol en aanpak van de leerkracht zijn essentieel om kinderen optimaal te ondersteunen en begeleiden in hun ontwikkeling. Scholen en leerkrachten moeten de keuzevrijheid behouden om zelf te bepalen op welke wijze (digitaal, folio of mix daarvan), met welke leermethoden en met welke devices zij willen werken maar moeten tegelijkertijd kunnen profiteren van de voordelen van een overkoepelend dashboard. Daarom is het digitale dashboard Momento ontwikkeld.

Geeft inzicht, overzicht en analyse. Uniform, betrouwbaar en actueel

Het Momento dashboard toont de leerkracht in één oogopslag of leerlingen de stof goed beheersen, hulp nodig hebben omdat resultaten achterblijven of extra uitdaging nodig hebben. Dit doet het dashboard doordat het een overzicht geeft van de oefen- en de toetsresultaten van de hele klas en inzicht biedt in de individuele resultaten per leerling. De leerkracht stelt zelf de gewenste periode en/of het gewenste vakgebied in (bijvoorbeeld: toon oefenresultaten Rekenen van deze week). Deze betrouwbare en actuele informatie kan de leerkracht gebruiken ter voorbereiding op een les, klassikale, verlengde of individuele instructie. Soms is er voor een bepaalde leerling meer gedetailleerde informatie over de leerresultaten nodig om de juiste actie te bepalen. Die informatie is beschikbaar in het dashboard van de methode. Vanuit Momento komt de leerkracht met één klik in die dashboards terecht. Momento stelt de leerkracht kortom in staat om efficiënte instructie te geven die aansluit bij de leerstijl van de leerling en om maatwerk te kunnen bieden.

Ondersteunt alle digitale leermiddelen en is vak- en methodeoverstijgend

Momento is een branche initiatief dat wordt ondersteund door uitgevers en schoolleveranciers. Momenteel zijn dat Heutink, Reinders, de Rolf groep, Malmberg, Noordhoff Uitgevers, ThiemeMeulenhoff, Zwijsen en Blink, en in de toekomst zal dit worden uitgebreid. Zoveel mogelijk bestaande en toekomstige digitale methoden van deze partners, zijn of worden gekoppeld aan Momento. Hierdoor behoudt de school de keuzevrijheid in het gebruik van digitale leermiddelen. Het dashboard geeft vervolgens een centraal en uniform overzicht van alle door de school gebruikte methoden. De leerkracht hoeft niet meer te schakelen tussen verschillende methode dashboards.

Inzetbaar binnen elke schoolvisie en werkwijze

Momento kan zo ingezet worden dat het altijd aansluit bij de visie, schoolontwikkeling en werkwijze van de school. Bij klassikaal onderwijs, groepsdifferentiatie, individuele leerlijnen, regie bij de leerkracht, zelfregie bij het kind, persoonlijke leerroutes, et cetera. Momento is dermate gebruiksvriendelijk dat er voor het gebruik van het dashboard geen training nodig is. In het nieuwe schooljaar 2017/2018 zullen gefaseerd alle basisscholen in Nederland via Basispoort toegang hebben tot Momento. Momento werkt op alle devices (computer, tablet en smartphone) en maximale privacy is gewaarborgd.
Momento Device Deals

Als partner van Momento introduceren een nieuwe, speciaal voor het onderwijs geselecteerde lijn leerlingdevices tegen aantrekkelijke voorwaarden en prijzen. Je kiest zelf uit de merken Acer, Dell, HP of Lenovo.

Jouw visie op digitaal leren staat centraal

Welk type en welk merk het beste bij jouw onderwijsinstelling past, hangt af van de visie op (digitaal) leren en de manier waarop je werkt. De Momento devices zijn allemaal zeer geschikt voor gebruik in het basisonderwijs en hebben een scherpe prijs, zonder ingewikkelde borgconstructies of zekerheidsstellingen. Bovendien zijn de Momento devices, in combinatie met de software van de aangesloten uitgeverijen, uitwisselbaar tussen leerlingen. 

Meer dan alleen een device

Kies je devices uit de Moment Device Deals, dan krijg je bovendien een aantal slimme features om alle content snel en eenvoudig op te starten. Dat maakt de device deal tot een totaaloplossing waarmee je een volgende stap kunt zetten in de digitalisering van jouw onderwijs. 

De Momento Device Deals bestaan uit de volgende features:

 • MOO LT; Basis digitale leer- en werkomgeving om content eenvoudig op te starten, voor elke leerling in de school.
 • Basispoort koppeling met aan Momento gekoppelde educatieve content.
 • Toegang tot en koppeling met Momento dashboard.
 • Service en support op device niveau (garantie en servicedesk ondersteuning).
 • Instructie portal met handleiding/video uitleg over hoe device zelf op te nemen in het school netwerk.
 • 2 Jaar standaard garantie (carry-in of Pick- up and return afhankelijk van gekozen device), 3e en 4e jaar zijn optioneel af te nemen tegen een eenmalige meerprijs.

Wil je meer weten over Chromebooks in het onderwijs?  Bekijk de video > Weten wat de mogelijkheden zijn van de Momento Devices op jouw school? Neem dan contact op of maak gelijk een afspraak door het formulier onder aan deze pagina in te vullen.


MOO LT als centrale DLWO

Bij de Momento Device Deal levert Heutink ICT standaard MOO LT de 'instap' variant van MOO (Mijn Omgeving Online). MOO is de persoonlijke online leer- en werkomgeving voor het onderwijs. Dit startportaal, waarmee u en uw leerlingen met één enkele inlog toegang krijgen tot alle relevante online informatie, toepassingen en communicatiemogelijkheden, kent al ruim 400.000 gebruikers. Daarmee heeft MOO een centrale rol als het gaat om digitalisering in de school.

Met MOO LT heeft u direct een startportaal voor uw school dat gekoppeld is aan Basispoort. Dus al uw educatieve software en ook Momento is met slechts één keer inloggen beschikbaar. Bovendien kunt u makkelijk software en snelkoppelingen toevoegen aan de startpagina. Per leerling, groepjes of klassen. Wel zo makkelijk. Wilt u ook gebruikmaken van de optionele modules in MOO? Neem dan contact op via onderstaande formulier.

 

 

Mijn Omgeving Online (MOO)

"Bij de Momento Device Deal krijgt u MOO LT voor al uw leerlingen binnen de school. Dus ook als je niet voor alle leerlingen een device aanschaft."

Heutink ICT helpt je met organiseren

De visie op onderwijs en de daaruit voortvloeiende keuzes voor educatieve leermiddelen bepalen welke ICT middelen ingezet worden. Heutink ICT zorgt dat alles (Momento, MOO, Basispoort, Kennisnet Entree, G Suite, Office 365, enz.) wordt gekoppeld en beheerd. 

Meer weten? Vul hiernaast je gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact op.

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
Heutink ICT is onderdeel van de Odin Groep