Op dit moment gebruikt 20 procent van de basisscholen in Nederland tablets in de klas. In het sectorakkoord is de doelstelling afgesproken dat in 2020 negen van de tien scholen digitaal leermateriaal gebruiken in de lessen. De overgrote meerderheid van de scholen denkt dat tablets de standaard zullen worden. Voor het werken met tablets biedt Heutink een aantal opties.Heutink ICT helpt

Heutink ICT helpt

Wij kunnen u helpen met het hele traject. Met de juiste tablet voor uw situatie, de technische implementatie, het beheer en een unieke digitale leer- en werkomgeving om het maximale er uit te halen. Of met een slimme lease-constructie voor gespreide betaling. Wat u wilt. Maar vooral wat u nodig heeft!


MOO Basispakket

Om tablets optimaal in te zetten in uw onderwijs is het noodzakelijk dat de verbinding gelegd wordt tussen visie, digitale leer- en werkomgeving, educatieve content, infrastructuur en devices. De keuze voor de juiste devices maakt onderdeel uit van het MOO stappenplan. Voor scholen die snel en eenvoudig aan de slag willen met tablets hebben wij het MOO Basispakket. 

Inhoud MOO Basispakket voor 3 jaar (36 maanden)

  • 1x MOO inrichting voor de school gekoppeld aan Basispoort
  • 30x MOO leerling accounts
  • 30x Predia Basic tablet (10" scherm, keyboard docking, Windows software)*
  • 1x kick-off event op de school
  • 3 jaar advanced replacement bij defecten
  • 3 jaar MOO online servicedesk ondersteuning

Optioneel: WiFi - Tabletkar - Tablet accessoires

*De inzet van andere typen devices is uiteraard ook mogelijk. Denk aan Chromebooks, Ipads en tablets.

Klik hier voor ons tabletaanbod.

MOO Basispakket


MOO, Leren met HeutinkICT is een evolutie

MOO, Leren met Heutink is een initiatief van de onderwijsspecialisten Heutink en Reinders en ICT-specialist Heutink ICT, in samenwerking met de educatieve uitgeverijen. Een unieke combinatie die er voor zorgt dat de verbinding gelegd wordt tussen visie, digitale leer- en werkomgeving, educatieve content, infrastructuur en devices. Aan de hand van het door ons ontwikkelde MOO, leren met Heutink stappenplan helpen wij u uw visie op (digitaal) leren te vertalen naar ICT oplossingen, met een centrale rol voor de leerkracht. Zo is ICT geen revolutie meer, maar een evolutie!

Meer weten over MOO, Leren met Heutink

MOO leren met Heutink