Home - ICT-thema's - Informatievoorziening en privacy
Deel deze pagina:

Informatievoorziening en privacy

Ook in het primair onderwijs is het heel belangrijk dat er op een verantwoorde en veilige manier wordt omgegaan met privacygevoelige gegevens. Je moet er toch niet aan denken dat de informatie van je leerlingen op straat komt te liggen.

Download GDPR magazine Meer weten?

AVG/GDPR
Verantwoordingsplicht
ECK iD

AVG/GDPR

Sinds mei 2018 zijn scholen gehouden aan de nieuwe privacywet GDPR (ook wel bekend als de AVG). Scholen die de privacy van leerlingen, medewerkers en ouders niet serieus nemen, kunnen voortaan in de problemen komen

Verantwoordingsplicht

Onder de AVG/GDPR heb je als school een verantwoordingsplicht. De verantwoordingsplicht houdt onder meer in dat je moet kunnen aantonen welke technische en organisatorische maatregelen je hebt genomen om de persoonsgegevens van je leerlingen te beschermen.

ECK iD

Scholen in het primair onderwijs kunnen sinds het schooljaar 2018-2019 gebruik maken van het zogenoemde ECK iD. Het ECK iD verbindt gebruikers en licenties van digitaal lesmateriaal met elkaar, op basis van zo min mogelijk persoonsgegevens, dus veilig.

GDPR-driestappenplan

Met ICT-oplossingen van Heutink ICT is de privacy gewaarborgd. Onze oplossingen voldoen aan de richtlijnen van AVG/GDPR. Maar mensen kunnen altijd nog fouten maken. Daarom bieden we ook een kant-en-klaar driestappenplan om beleid op dit gebied te analyseren, bepalen en borgen.

Stap 1: Beleid analyseren
De eerste stap is een scan van het huidige beleid op het gebied van privacy en ICT-gebruik. Deze scan wordt uitgevoerd door een security officer van Heutink ICT en resulteert in een heldere inventarisatie van de te treffen maatregelen. De kosten van deze Privacy Quickscan bedragen € 899,00 (excl. BTW).
Stap 2: Beleid bepalen
Na de analyse van het huidige beleid is het tijd voor passende technische en organisatorische maatregelen. U kunt ervoor kiezen u in deze stap te laten begeleiden door Heutink ICT, de stap zelfstandig uit te voeren met behulp van YourSafetynet of zelf aan de slag te gaan met de aanbevelingen uit het rapport. In het laatste geval geval staat u voor de keuze om alles zelf te regelen of een andere partij in te schakelen.
Stap 3: Beleid borgen
Om van de borgingsfase actief beleid te maken, biedt Heutink ICT een onderhoudscontract. U kunt dan altijd terugvallen op onze securityspecialisten. Bovendien komen we jaarlijks langs voor een audit en voortgangsrapportage waarmee u direct weet waar de zwakke plekken in uw informatiebeveiliging zitten en welke maatregelen u moet nemen.

GDPR magazine downloaden

Heutink ICT heeft in samenwerking met YourSafetynet een magazine opgesteld. Hierin vind je onder meer achtergronden, een stappenplan, hulpmiddelen tips & tricks en nog veel meer.

Hoe kan Heutink ICT je helpen?

  • MOO (Mijn Omgeving Online): het ECK iD (zie hierboven) is al geïntegreerd in de digitale leer- en werkomgeving van ons MOO-platform
  • GDPR-gereedheidstest: doe gratis de gereedheidstest om te kijken of je als school voldoet aan de AVG/GDPR-richtlijnen
Neem contact op

Informeer naar de mogelijkheden!

Heb je nog vragen, heb je advies nodig of wil je een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.