Chat with us, powered by LiveChat

MOO Deklas.nu - Printerbeheer

Het Printerbeheer geeft een overzicht van de beschikbare netwerkprinters en biedt de mogelijkheid om printers aan gebruikers beschikbaar te stellen.

N.B. Deklas.nu werkt niet met de flexibele groepsindelingen van MOO maar met vaste rollen voor gebruikers.  In deklas.nu kunnen printers worden toegekend op de basis van de 'rol'  van de gebruiker. Bij personeel is dat de 'rol' personeel en bij leerlingen is de 'rol' het leerjaar.

  • Klik op het tandwieltje rechts naast de printer die beschikbaar gesteld moet worden.
    N.B. Printers kunnen zowel aan groepen als aan individuele gebruikers beschikbaar gesteld worden.

  • Klik met de rechter muisknop op een groep of een gebruiker:


  • Kies Printer toevoegen of Als standaard printer instellen (als deze groep of gebruiker standaard deze printer gaat gebruiken).

    N.B. Een lid van een groep kan een andere printer toegewezen krijgen dan aan de andere leden van de groep. Het is belangrijk om alle leden van deze groep dan afzonderlijk te koppelen aan de printers.
MOO
Alles over onze digitale leer- en werkomgeving
Deklas.nu
Alles over lokale servers en netwerkomgevingen
SchoolWapps
Alles over de verschillende SchoolWapps onderdelen
Hardware
Vragen over Chromebooks, tablets of notebooks?
Infra en Wifi
Alles over WiFi, routers, printers en internet
Presentatiemiddelen
Touchscreens, digiborden, mobiele devices en audio
Devicebeheer
Info over MOO Devicebeheer