Er zijn geen items beschikbaar.
Zoeken:
Service | Handleidingen & instructievideo's | Deklas.nu | MOO Deklas.nu - Internet homepagina instellen

MOO Deklas.nu - Internet homepagina instellen

In dit onderdeel kan per groep gebruikers de startpagina van Internet Explorer ingesteld worden. Daarnaast kan per groep gebruikers bepaald worden of internet aan of uit staat, of dat het gefilterd wordt. U kunt daarvoor een proxi-filter instellen. 


N.B. Deklas.nu werkt niet met de flexibele groepsindelingen van MOO maar met vaste rollen voor gebruikers.  In deklas.nu kunnen internet-instellingen worden toegekend op de basis van de 'rol'  van de gebruiker. Bij personeel is dat de 'rol' personeel en bij leerlingen is de 'rol' het leerjaar.

 

In het tabblad Instellingen kunt u zelf een startpagina kiezen.
Daarnaast kunt u het internet aan of uit zetten.


 
 

 

In het tabblad Geavanceerd kan per groep gebruikers een proxyfilter ingesteld worden. Hiermee kan een extern contentfilter ingesteld worden.

Zet niet zomaar het filter aan. In veel gevallen betekent het voor uw leerlingen dat ze heel veel sites niet meer kunnen bezoeken, zo ook de sites van Basispoort.

 Zie de onderstaande instructievideo voor meer informatie.

Online Service Manager

Nog geen inlog? Klik hier

Direct Contact

Tel.: 074 240 46 66

TeamViewer starten

Blijf.up-to-date

Blijf op de hoogte van nieuws, acties en kennissessies of neem direct contact op

>Maak een belafspraak >Cursussen en trainingen >Aanmelden nieuwsbrief