Home - Training & Advies - Trainingen & Workshops
Deel deze pagina:

Praktijkgerichte trainingen en workshops

Trainingen werken het beste als je het geleerde direct kunt toepassen in de praktijk. Vanuit dat principe biedt Heutink ICT een uitgebreid programma aan kleinschalige trainingen en workshops.

G Suite for Education trainingen Touchscreen trainingen Regiotrainingen

MOO

Als je op school Mijn Omgeving Online (MOO) gebruikt, kan ICT in je onderwijs pas echt optimaal uit de verf komen. Voorwaarde is wel dat je de implementatie grondig en planmatig aanpakt. Heutink ICT helpt je daarbij met een speciale training.

Meer weten

Microsoft Office 365

Wil je als school aan de slag met Office 365? Met ons trainingsaanbod zorg je voor de juiste kennis. Onze trainingen zijn zo opgezet dat je je op jouw eigen niveau en in je eigen context de vaardigheden eigen kunt maken. De opdrachten die je maakt zijn toegespitst op het gebruik in de praktijk.

Meer informatie

G Suite for Education

Wil je als school aan de slag met G Suite for Education? Met ons trainingsaanbod zorg je voor de juiste kennis. Onze trainingen zijn zo opgezet dat je je op jouw eigen niveau en in je eigen context de vaardigheden eigen kunt maken. De opdrachten die je maakt zijn toegespitst op het gebruik in de praktijk.

Meer informatie

Digibord/Touchscreen trainingen

Wil je alle mogelijkheden van je digitale schoolborden/touchscreens benutten? Wij helpen je, met gerichte trainingen en workshops.

Praktijktrainingen
Begint een school net met digiborden of er komen nieuwe borden bij? Zijn er nieuwe gebruikers die de eerste stappen gaan zetten in interactief lesgeven? Met deze trainingen wordt de basis gelegd.
 • Instructietraining
  Een inleidende sessie waarbij de werking van het bord, aan de hand van herkenbare voorbeelden uit de praktijk, wordt uitgelegd.
 • Basistraining
  Tijdens deze traininssessie leren de deelnemers het bord zelf kennen. Naast de nodige instructies zijn er veel opdrachten die aansluiten bij de dagelijkse praktijk.
Verdieping of verbreding
Voor meer ervaren gebruikers die de basis van interactief lesgeven al onder de knie hebben, biedt Heutink ICT diverse workshops:
 • Het digibord en het activerende directe instructiemodel
  Leerkrachten leren het digibord te betrekken in het activerende directe instructiemodel. Bij elke fase wordt concreet ingegaan op de mogelijkheden die het bord biedt.
 • Interactief lesgeven
  Veel leerkrachten gebruiken het digibord vooral als traditioneel krijtbord en presentatiemiddel. Deze workshop helpt de overstap te maken naar een bredere inzet. De leerkrachten leren hoe het bord op een interactieve manier kan worden ingezet.
 • Werken met de bibliotheek
  Elk digibord is voorzien van een bibliotheek die naar eigen inzicht gevuld kan worden met lesmateriaal, zoals praatplaten of een verhoudingstabel. Groot voordeel is dat het materiaal altijd direct beschikbaar is. Deze workshop gaat over de ins en outs van de bibliotheek.
Thematische workshops
Liggen binnen een school accenten op taal en spelling? Of juist op rekenen? Heutink ICT helpt bij het leggen van creatieve en interactieve combinaties tussen speerpunten en de ondersteuning die digiborden daarbij kunnen bieden. We bieden daartoe diverse thematische workshops:
 • Rekenen op het digibord
  Deze workshop behandelt het maken van lesmateriaal voor het vakgebied rekenen. Er is veel aandacht voor de bibliotheek, waarin de leerkracht naar eigen inzicht veel gebruikt lesmateriaal kan plaatsen, zoals geld of schema’s.
 • Taal en spelling op het digibord
  Het digibord biedt volop mogelijkheden om een taalles aantrekkelijker, uitdagender en interactiever te maken. In deze workshop leer je doeltreffender dan ooit met taal en spelling te werken. Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van de bibliotheek.
 • Wereldoriëntatie op het digibord
  Bij wereldoriëntatie is het digibord een ideaal middel. Denk hierbij aan woordwebben, plaatmateriaal etc. Leerkrachten leren het bord specifiek bij de wereldoriëntatielessen in te zetten om deze te verlevendigen en de leerlingen meer bij de les te betrekken.
 • Het digibord met kleuters
  Bij kleuters kan het digibord op allerlei manieren worden gebruikt, niet alleen klassikaal maar ook in de kleine kring of als werkhoek. Ideeën, mogelijkheden en werkwijzen zijn verweven met een praktisch gedeelte.

 

Meer weten

Regiotrainingen

Heutink ICT verzorgt ook kleinschalige regiotrainingen met veel persoonlijke aandacht voor elke individuele cursist, zoals bijvoorbeeld:

 • Acer CloudProfessor
 • Programmeren
 • Digitale klassenmap
 • ParnasSys
 • G Suite for Education

Meer weten

Informeer naar de mogelijkheden!

Middels onderstaand formulier kun je je aanmelden of informatie aanvragen voor onze cursussen en trainingen. Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Geef dan ook aan om welke cursus of training het gaat. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.