Post-hbo opleiding voor ICT-coaches

In het primair onderwijs van vandaag is een prominente rol weggelegd voor ICT-coördinatoren en ICT-coaches. Zij zijn met hun ondersteunende en adviserende functie in hoge mate verantwoordelijk voor het rendement van ICT op hun school of scholen. De Post-hbo opleiding ICT-coaches is een officieel geaccrediteerde opleiding en is erop gericht ICT vanuit de onderwijskundige visie van de school optimaal te integreren in de dagelijkse lespraktijk.

Onderwijsinhoudelijke competenties

De Post-hbo opleiding ICT-coaches neemt één jaar in beslag en is geschikt voor zowel beginnende als gevorderde ICT’ers. Tijdens de opleiding wordt gefocust op het ontwikkelen en vergroten van de onderwijsinhoudelijke competenties van de ICT-coördinator. De deelnemer kan na afronding een diploma toevoegen aan zijn of haar bekwaamheidsdossier en in aanmerking komen voor salarisschaal L11. Tijdens de opleiding ICT-coach worden de volgende thema's behandeld:

 • De rol van de ICT-coördinator
 • Visie en beleid op leren met ICT
 • Kennis over ICT opdoen, delen en beheren
 • Project- en verandermanagement
 • Lesmaterialen en innovatief ICT-gebruik
 • Borgen van ontwikkelingen

Aanvullende routes

Voor verdere verdieping/verbreding kun je de Post-hbo opleiding ICT-coach nog aanvullen met enkele aanvullende routes.

Digitale geletterdheid

Kinderen groeien op in een wereld waarin moderne media overal aanwezig zijn en waarmee ze doorlopen in aanraking komen en mee bezig zijn. Deze wereld waarin zij opgroeien biedt hun ongelooflijk veel mogelijkheden, maar kan ook bedreigend zijn. Kinderen zijn vaak knopvaardig, maar niet digitaal geletterd. Want hoe ga je om met nepnieuws, het zoeken van de juiste informatie in de oceaan van data, nieuwe social media en het maken van een digitale presentatie?

In deze module maken de deelnemers kennis met de vier domeinen van digitale geletterdheid, leren ze wat deze domeinen inhouden en hoe ze met een paar kleine ingrepen hun lessen hierop kunnen aanpassen.

Aan het einde van de module hebben de deelnemers een schat aan informatie tot zich genomen en zijn ze in staat om het onderwerp Digitale geletterdheid op hun school aan de orde te stellen en hun collega’s deskundig te informeren en mee te nemen in het maken van kleine aanpassingen in hun lesaanbod, om digitale geletterdheid aan te bieden.

 • Kosten: Post HBO Opleiding + Digitale geletterdheid kost € 2.950,-
 • Duur: Post HBO Opleiding (1 jaar) + een bijeenkomst met het team.
 • Locatie: De bijeenkomsten vinden plaats op de school.

Google in de klas

Steeds meer scholen maken gebruik van Chromebooks. Dan komt bijna vanzelfsprekend de vraag op: hoe gaan we de leerlingen leren om een werkstuk of een presentatie maken, en hoe kunnen we dan zien welke werkstukken de leerlingen hebben gemaakt? Hoe kunnen leerlingen samen een werkstuk maken? Deze en allerlei andere onderwerpen komen aan de orde tijdens de additionele module Google in de klas. Deze module is bestemd voor schoolteams die vaardigheden willen leren om Google Drive en Classroom in hun onderwijs te kunnen gebruiken. De module bestaat uit één bijeenkomst op de schoollocatie en heeft een groot praktisch gehalte.

 • Kosten: Post HBO opleiding + Google in de klas kost € 2.950,-
 • Duur: Post HBO opleiding (1 jaar) + een bijeenkomst met het team
 • Locatie: De bijeenkomst vindt plaats op de school.

Office 365 Teams in de klas

Kinderen kun je op veel verschillende manieren laten samenwerken, ook met ICT. In de Microsoft Teams maak je als leerkracht een digitale klas waarin je jouw leerlingen online kunt laten samenwerken aan projecten, huiswerk en presentaties. Data wordt opgeslagen in de cloud en de leerling kan er zowel thuis als op school bij. Huiswerk uitdelen en tussentijds kijken hoever jouw leerlingen zijn met de opdracht? Dat kan! Leerlingen tegelijkertijd laten brainstormen of samenwerken in één document? Dat kan! Het is zelfs mogelijk om een portfolio op te bouwen in OneNote Classnotebook, onderdeel van Office 365. Wil jij de digitale klas alleen gebruiken als prikbord en groepsmap voor documenten? Ook dit is mogelijk, als leerkracht beheer je zelf de functionaliteiten die aan of uit staan. Aan het eind van de module zijn de deelnemers in staat om de basisprincipes van coöperatief werken toe te passen in een digitale klas met behulp van ICT.

 • Kosten: Post HBO opleiding + Office 365 Teams in de klas kost € 2.950,-
 • Duur: Post HBO Opleiding (1 jaar) + een bijeenkomst met het team.
 • Locatie: De bijeenkomst vindt plaats op de school.

Zorgroute

ICT heeft meerwaarde voor de zorg die je jouw leerlingen wilt bieden. Met de extra module Zorgroute aan de Post-HBO Netwijs Opleiding ga je ICT inzetten binnen de zorgstructuur van de school. Tijdens de modules Zorg en ICT en Begaafden en ICT werk je nauw samen met de Intern Begeleider.

Zorg en ICT

De inzet van digitale leer- en hulpmiddelen kan een grote meerwaarde hebben voor de zorg voor uw leerlingen. Maar hoe zorg je ervoor dat remediërende software structureel wordt ingezet binnen de groepen? Dan is het van belang dat de ICT-coördinator en Intern Begeleider samen aan de slag gaan met onze module Zorg en ICT. Aan het eind van deze bijeenkomst heb je doelen gesteld en een bijbehorend verbeterplan gemaakt. Je hebt dus iets concreets in handen waarmee je op school direct verder kan, zodat je Zorg en ICT elkaar kan laten ontmoeten en versterken.

Begaafden en ICT

Wil je als school ICT structureel inzetten om de zorg aan begaafde leerlingen te versterken? Waarbij er veel aandacht is voor het proces en de onderlinge communicatie. Dan is het van belang dat de ICT-coördinator en Intern Begeleider samen aan de slag gaan tijdens de bijeenkomst Begaafden en ICT. Aan het eind van deze bijeenkomst heb je kennis gemaakt met inspirerende ideeën die geschikt zijn voor uitdagend onderwijs aan begaafde leerlingen. Alle ideeën worden met alle deelnemers gedeeld zodat je met een schat aan concreet materiaal de dag afsluit, zodat je een doorgaande lijn voor begaafdenonderwijs creëert.

 • Kosten: Post HBO opleiding + twee extra bijeenkomsten € 2.950,-
 • Duur: Post HBO opleiding (1 jaar) + twee dagdelen Zorg en ICT en Begaafden en ICT
 • Locatie:De bijeenkomsten Zorg en ICT en Begaafden en ICT worden jaarlijks op verschillende data en locaties georganiseerd, de opleidingscoördinator zal jou hierover informeren.
 • Doelgroep: Leraren, ICT-coördinatoren
 • Lesmateriaal: Inbegrepen
 • Studiebelasting: De opleiding duurt één jaar en er zijn tien bijeenkomsten. De totale studiebelasting is 212 uur, waarvan 40 contacturen.
 • Kosten: €2.250,-

Aanmelden

Je kunt je vanaf 1 februari 2021 weer aanmelden voor het cursusjaar 2021-2022.

Voor algemene informatie en de studiegids kun je een mailtje sturen naar de coördinator van de opleiding: Ralph van der stroom (r.vanderstroom@heutink-ict.nl).